آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۳
صنعت و معدن
۳
خبر

برگزاری بیست و دومین دوره رتبه بندی شرکت های برتر

گروه بنگاه ها : همایش بیست و دومین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور و نام گذاری سال جاری با عنوان «رونق تولید» با حضور مقامات، مدیران ارشد بنگاه های برتر کشور و متخصصان این حوزه، 29 دی ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی بختیاری رئیس همایش و مدیرعامل سازمان مدیریت سازمان صنعتی در خصوص اهمیت این رویداد ملی اظهار کرد: این رتبه بندی که 500 شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های صنعتی در رشته های مختلف کسب و کار، گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می شود. کیانی بختیاری تصریح کرد: توجه و کمک به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجه به کیفیت، رقابت پذیری، دانش بنیانی و توسعه مدل های کسب و کار جدید، توسعه کارآفرینی و رونق اشتغال پایدار از الزامات مهم و راهبردی است که باید توسط بنگاه های بزرگ به عنوان پیشرانان صنعت و اقتصاد کشور مورد عنایت ویژه قرار گیرد. وی با تاکید بر لزوم نگاه درون زا به تولید، افزود: توسعه و رونق اقتصادی کشور از طریق ایجاد و تقویت زنجیره های تامین قوی، تحقق پذیر است، بنابراین بنگاه های بزرگ کشور باید در این خصوص اهتمام ورزند.