آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
فرهنگ: کتاب
۱۲

خبر

بازگشت تفکر

خاطرتان باشد دو ماه پیش در همین صفحه از آتش سوزی کتابخانه تفکر شهرستان شهریار نوشتیم و حالا خبر آمده که مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری تعدادی از کتاب های تولیدات خود را شامل 195 عنوان کتاب با مضامین مختلف ادبی به این کتابخانه اهدا کرده است. باید منتظر ماند و دید کتابخانه تفکر محله نصیرآباد منطقه خادم آباد به این زودی ها سر پا می شود یا نه.

رستگاری در چاپ سوم

می شود گفت که «معسومیت» کتاب تازه مصطفی مستور گام به گام به رستگاری نزدیک می شود چرا که حالا نشر مرکز خبر چاپ سومش را آن هم پس از گذشت تنها چهار ماه از چاپ اول به رسانه ها داده است. اگر به دو چاپ پیشین نرسیده اید برای چاپ سوم این کتاب 192 صفحه ای، باید 28 هزار و 900 تومان بپردازید.