آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
فرهنگ: کتاب
۱۲
رمان ایرانی

احضار مایاکوفسکی به الموت

فرید قدیمی را هم به ترجمه های متعددش و از جمله ترجمه پرسروصدای «اولیس» جیمز جویس می شناسیم و هم به داستان های خودش. حالا هم او از آماده شدن رمان جدیدش با عنوان «کمون مردگان یا مرثیه ای برای پیراهن خونی سوفیا» برای انتشار خبر داده است. او که با خبرگزاری مهر حرف می زده، در این باره گفته: «این کتاب شاید یک سفرنامه یا رمانی اتوبیوگرافیک و حاصل اقامت یک ماهه من در بلغارستان باشد و تجربه هایم در شهرهای صوفیه، بورگاس و روسه را شامل شود که البته با روایاتی از قرن دوازدهم و قرن بیستم در هم آمیخته شده است. او البته درباره ارتباط ماجرای کتاب جدیدش با ولادیمیر مایاکوفسکی شاعر انقلابی هم توضیحاتی داده: «کمون مردگان یا مرثیه ای برای پیراهن خونی سوفیا روایتی نو از زندگی و خودکشی مایاکوفسکی است و ماجراهایی از دوران نزاریان در قلعه الموت قزوین را هم در بر می گیرد». آن طور که قدمی گفته این رمان حدود 200 صفحه خواهد بود و احتمالا به نمایشگاه کتاب تهران در سال 99 خواهد رسید.