آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
زندگی: ایران
۱۶

روزهای پرالتهاب گردشگری

این روزها حال صنعت گردشگری مان هم خوب نیست؛ صنعتی که سال ها برای ارتقا و اعتلای آن تلاش و برنامه ریزی شده بود؛ این را ما نمی گوییم، اخبار و آمار می گوید، آماری که از کاهش ورود گردشگران به کشورمان خبر می دهد.  

حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در این خصوص به لغو بسیاری از تورهای ورودی اشاره کرده و گفته: تمام تورهای بلوک غرب که قصد سفر به ایران را داشتند، سفر خود را لغو کرده اند.

وی در گفت وگو با ایلنا افزود: تورهای ورودی از آمریکا و کانادا صد درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه 80 درصد، تورهای ورودی از اروپا 60 درصد و تورهای ورودی آسیا 60درصد، سفرهای خود را لغو کرده اند. در این شرایط می توان گفت بیش از 70درصد تورهای ورودی به ایران درخواست کنسلی داده اند و احتمالا در روزهای آینده شاهد کاهش تعداد گردشگران ورودی خواهیم بود.