آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
حوادث
۱۹

حکم اعدام نظافتچی شیطان صفت

جوان نظافتچی که پیرزنی را مورد آزار و اذیت شیطانی قرار داده بود، بعد از محاکمه با رای دادگاه به اعدام و پرداخت دیه محکوم شد.

به گزارش خبرنگار جام جم، اسفند سال گذشته، سر و صدای پیرزن 70 ساله در یکی از کوچه های بلوار اشرفی اصفهانی توجه همسایه ها را به خود جلب کرد و به کمک او رفتند. زمانی که همسایه ها وارد خانه پیرزن شدند، نظافتچی خانه را در حالی دیدندکه قصد داشت با ضرب و جرح پیرزن را ساکت کند. در ادامه او را دستگیر کردند و تحویل ماموران کلانتری دادند.

پیرزن در طرح شکایت خود گفت: برای انجام کارهای خانه تکانی شب عید، از یک شرکت، نظافتچی درخواست کردم و صبح روز حادثه این جوان به خانه ما آمد. کمی که کار کرد، ناگهان به من حمله کرد و من را مورد آزار و اذیت قرار داد. در یک لحظه از غفلت او استفاده کردم و خودم را به پنجره رساندم و از مردم کمک خواستم، اما این جوان گلویم را فشار داد و کتکم زد تا ساکتم کند. اگر همسایه ها سر نمی رسیدند شاید او من را می کشت.  متهم در بازجویی ها، اتهام خود را انکار کرد؛ در حالی که پزشکی قانونی آثار ضرب و جرح و آزار و اذیت را تایید کرد. پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. متهم در دادگاه در دفاع از خود گفت: اتهام خود را قبول ندارم. من برای اولین بار بود به خانه کسی می رفتم و این خانم با ظاهر نامناسب در خانه بود. برای همین وسوسه شدم و با او ارتباط برقرار کردم، اما اکراه و اجباری در کار نبود. وقتی به پیرزن گفتم دستمزد من را بدهد او داد و بیداد راه انداخت و این اتهام را به من نسبت داد. قضات دادگاه بعد از بررسی محتوای پرونده متهم را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و به اتهام ایراد ضرب و جرح به پرداخت دیه محکوم کردند.