آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
صفحه آخر
۲۰

کشت گیاه بدون خاک

شرکتی نوپا در انگلیس گلخانه ای عمودی ساخته که با روش نوآورانه آئروپونیک، گیاهان در آن رشد می کنند.

به گزارش مهر، یک شرکت فناوری سرمایه مورد نیاز برای تولید سیستمی را تامین کرده که مواد مغذی را به طور مستقیم به ریشه گیاهان اسپری می کند. به این ترتیب در آینده کشاورزان می توانند سبزیجات را بدون خاک کشت کنند.

این شرکت به نام LettUS گلخانه ای عمودی در بریستول دارد. سیستم طراحی شده در این شرکت نیازی به خاک حاصلخیز ندارد و همچنین در آن از هیچ گونه آفت کشی استفاده نمی شود. این شرکت یک سیستم آئروپونیک (هواکشت) همراه نرم افزار یکپارچه مدیریت مزرعه به نام Ostara را ابداع کرده است.

دانشگاه بریستول سرمایه لازم را برای تجاری سازی محصول شرکت فراهم کرده است.LettUS  امیدوار است با کمک دو میلیون پوند سرمایه ای که به دست می آورد، فناوری خود را در مزارع سراسر انگلیس به کار گیرد.