آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۶
صفحه آخر
۲۰

سخن روز

امام صادق علیه السلام : فرزند... را در هفت سال سوم (از چهارده سالگی به بعد) حلال و حرام یاد دهید.