آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۶
بچه های کوچه پشتی
۱۶
چه خبر؟

نمایشگاه تصویرسازی های کودکان نابینا و کم بینا

برای نخستین بار نمایشگاهی از تصویرسازی های کودکان نابینا و کم بینا در کشور دایر شده است. در این نمایشگاه آثار 30 دانش آموز دختر نابینا و کم بینا از مجتمع نابینایان نرجس در سنین مختلف به نمایش درمی آید که دانش آموزان آن را به صورت حسی- لمسی با ابزار های مختلف به تصویر کشیده اند. سیما شاهرخی، نخستین مدرس آموزش تصویرسازی لمسی به کودکان نابینا که این نمایشگاه را با کمک دانش آموزان دایر کرده است، سال هاست داوطلبانه در مدارس نابینایان تلاش می کند تا این کودکان جهان اطراف خودشان را به تصویر کشند.  نمایشگاه آثار کودکان نابینا و کم بینا از 21 دی ماه در گالری رودکی تهران دایر شده و تا فردا 26 دی ماه دایر خواهد بود. برای بازدید از این نمایشگاه می توانید به خیابان استاد شهریار، هانری کربن، گالری رودکی مراجعه کنید.