آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۳
صفحه اول
۱
سیاست

دعوت به امر محال؟

سعید عابدپور

دعوت مسوولان و مقامات برای مشارکت شهروندان در انتخابات در کنار عدم تایید صلاحیت یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس و بسیاری از نامزدهای دیگر دعوت به امر «محال» است. ماهیت مشارکت سیاسی به معنای شرکت نمایندگان مردم در امور سه گانه کشور است. در نظام های دموکراتیک ساز و کاری برای برآمدن شایستگان طراحی شده است. وظیفه نظارت و تایید صلاحیت نامزدها برای انتخابات مرجع قضایی است. اعضای کمیسیون انتخابات نمی توانند به قضاوت درباره شایستگی نامزدها بنشینند. در انجام این وظیفه مهم سیستم قضایی باید نظر خود را درباره نامزدها از نظر جرم اعلام کند و حتی فردی که متهم است تا وقتی حکمی مبتنی بر اثبات جرم او صادر نشده، بی گناه است. اعلام نام یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس و عده بسیاری از نامزدهای انتخابات در خصوص عدم التزام به اسلام یا ولایت فقیه تنها می تواند تفسیر و برداشت اعضای شورای نگهبان باشد. شورای نگهبان مرجع قضایی نیست تا درباره افراد چنین قضاوت هایی کند. در کشورهای دموکراتیک کمیسیون انتخابات وظیفه نظارت بر اجرای انتخابات را دارد، و نه وظیفه و جایگاه قضایی را در تعیین صلاحیت افراد. اصلا چگونه می توان بر عدم التزام فردی به اسلام نظر داد؟ و عدم التزام به ولایت فقیه؟ صدور چنین احکامی ناشی از عدم توجه به کرامت انسان ها است. التزام عملی به اسلام می تواند از دو جنبه اثباتی و نفی، هر دو، ره به خطا برد. اساسا افراد به عنوان نمایندگان یک نظام سیاسی چه حقی دارند تا درباره میزان دیانت فردی به قضاوت بنشینند؟ مگر غیر از این است که انسان ها از ملاک های ظاهری به داوری خواهند پرداخت؟ تنها راه ممکن خطا و جرم افراد است که آن نیز باید در محکمه قضایی مشخص شود. تمامی آموزه های دینی به ما می آموزد از قضاوت درباره ظاهر افراد خودداری کنیم و خود را در جایگاه خداوند متعال قرار ندهیم. از سوی دیگر عدم التزام به ولایت فقیه چه معنایی دارد؟ آیا نماینده ای که دیدگاه متفاوتی از مقام معظم رهبری ارایه می دهد، ضدولایت فقیه است؟ خود مقام رهبری بارها بر ضرورت طرح و بیان آزادانه دیدگاه ها تاکید داشته اند. نمایندگان مجلس نیز ناگزیرند فرارتر از ریاکاری و نفاق درباره مسائل مهم مملکتی با هم مباحثه کنند. ضرورت چنین مباحثه هایی برای حفظ منافع ملی و نظام مشخص است. در چنین وضعیت سخت و دشواری و در جایی که تحت شدیدترین تحریم های امریکا هستیم در جایی که عزیزان این مملکت برای دفاع از امنیت و حفظ استقلال سیاسی همچون حاج قاسم سلیمانی را از دست می دهیم و در جایی که بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم حذف نخبگان سیاسی از امر تصمیم گیری سیاسی به معنای کمک به بی اعتمادی و ایجاد خلل در وحدت کشور است. نمی توان با حذف برخی از نامزدها، سخن از برگزاری انتخابات سالم و بی نقص کرد. فضای انتخابات باید فضای رقابت گروه های مختلف سیاسی باشد و نباید راه را برای تضعیف نظامی باز کرد که مبتنی بر مشروعیت رای مردم است. هنر سیاست جذب بیشتر مردم برای مشارکت سیاسی است و نه مهندسی اجتماعی برای کاهش مشارکت. نباید معنای مشارکت و تایید مردم را برای برگزاری انتخابات در تشییع جنازه چندین میلیونی شهید سلیمانی جست وجو کرد. آن حضور برای ادای دین به سرباز وطن بود و باید همان گونه نیز باقی بماند.