آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۲
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

لزوم شرکت در جهاد و همراز نشدن با بیگانگان

«آیا چنین می پندارید که شما را (بدون آزمایش) به حال خود رها می کنند، در صورتی که خداوند هنوز معلوم نگردانیده که از شما چه کسانی اهل مجاهده اند و جز خدا و رسول و مومنان را هرگز دوست و همراز خویش نگزیده اند،  (باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد) و خداوند از همه کردار شما آگاه است.»