آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۴
بازار دیجیتال
۱۷

اندازه گیری قند خون با کمک دستگاه مبتنی بر هوش مصنوعی

 پژوهشگران «دانشگاه وارویک» انگلیس سیستمی توسعه داده اند که طی آن هوش مصنوعی قادر به اندازه گیری قندخون کاربران در لحظه است. به گزارش «ایسنا» محققان امیدوارند روزی این سیستم بتواند جایگزین روش تهاجمی گرفتن خون توسط سوزن از انگشت افراد شود. طی این مطالعه پژوهشگران دانشگاه «وارویک» به رهبری دکتر «لیندرو پچیا» نشان دادند که چگونه می توانند قند موجود در خون را با استفاده از سیگنال های الکتروکاردیوگرام و حسگرهای پوشیدنی تشخیص دهند. این سیستم مجهز به نمایشگر مداوم قند خون است و توسط آن افراد می توانند در لحظه میزان قند خون بیماران را دریابند. نمایشگر مداوم قند خون، گلوکز موجود در خون را با استفاده از یک حسگر اندازه گیری می کنند سپس حسگرها هشدارها و داده ها را به دستگاه می فرستند. پژوهشگران پس از آزمایش این دستگاه روی افراد دریافتند این دستگاه با دقت 82 درصد می تواند قند خون افراد را اندازه گیری کند.