آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۲
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقلاب: هر فردی و هر جریانی که برای اسلام و به نام اسلام کار می کند، اگر به آمریکا اعتماد کرده خطای بزرگی مرتکب شده و سیلی اش را خواهد خورد.