آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۵
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

■ به نظر شما در طول شبانه روز، حداقل چند ساعت باید خوابید؟

حداقل مقدار خواب انسان در طول شبانه روز باید چهار ساعت باشد، اما این مقدار برای هر کسی مقدور نیست؛ لذا  6 ساعت استراحت، برای عموم افرادی که در طول روز فعالیت دارند کافی است؛ البته باید توجه داشت که خوابیدن قبل از ساعت 10 شب نسبت به  ساعات بعد، ارزش و اثر بسیار بیشتری دارد.