آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۵
صفحه آخر
۱۲
گردشگری

حمام تاریخی سلطان امیر احمد

فاطمه رضایی

قدمت حمام تاریخی سلطان امیر احمد که وجه تسمیه آن به جهت مجاورت با امامزاده سلطان امیر احمد هست را از شواهد و آثار مکشوفه به دوران سلجوقیان نسبت می دهند ولیکن بنای فعلی سربینه آن بازمانده دوران قاجار هست. درواقع از آثار به جامانده دوران قبل از زلزله معروف 1192 ه . ق کاشان قدمت این حمام را به دوران سلجوقیان نسبت می دهند و بنای فعلی سربینه آن بازمانده دوران قاجاراست.حمام سلطان امیر احمد  در کاشان، خیابان علوی ،کوچه سلطان امیر احمد واقع شده و این اثر در تاریخ 3 اسفند 1355 با شماره ثبت 1351 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنا شامل دو حمام کوچک و بزرگ بوده که در ایام خاص هفته ، مورداستفاده اهالی محل قرار می گرفته است.یکی از موارد مهم این بنا، آهک بری و گچ بری هایی است که تعداد 17 لایه مرمتی ، بیانگر قدمت بناست. از دیگر شاهکارهای بنا، بام زیبای آن هست.  بام این حمام، یکی از زیباترین بام های گنبدی شکل ایران بوده که روی هر گنبد، شیشه های عدسی محدب قرارگرفته تا ضمن تامین نور کافی برای قسمت های مختلف حمام، مانع دید به داخل شود. حمام های قدیمی، معماری پیچیده ای دارد و گاهی دو حمام در کنار همدیگر قرار می گیرند.بینه در بین ورودی حمام و گرم خانه قرار دارد، هوای بینه را نیمه گرم می کردند تا مراجعان یک باره با هوایی گرم مواجه نشوند و همچنین در هنگام خروج از گرم خانه، سلامتشان درخطر نیفتد.ورودی حمام و نیز فضای بین بینه و گرم خانه را که «میان در»  نامیده می شود به نوعی با پیچ وخم بسیار طراحی می کردند که جلوی تبادل مستقیم حرارت و رطوبت را بگیرد و هوای بیرون حمام به بینه و هوای بینه به گرم خانه و بالعکس به سهولت منتقل نشود. کل حمام را برای حفظ گرمای درونی آن، معمولا پایین تر از سطح زمین و درون خاک می ساخته اند.بخشی از فضاهای حمام نیز نقش پشتیبانی دارد. یعنی فضاهای مربوطه به تامین آب و حرارت حمام مثل تون و انبار هیزم، که تون محل افروختن آتش در پشت گرم خانه و خزینه قرار داشته و از بیرون حمام به آن وارد می شوند. حمام به لحاظ اصول فنی که باید در ساختنش رعایت شود، از پیچیده ترین انواع بناست.