آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۴
سیاست گذاری
۶
بازتاب

توضیح سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی درباره سرمقاله اول دی ماه «دنیای اقتصاد» با عنوان «اعترافات یک رانت خوار» توضیحاتی داده است. این سازمان عدم توسعه نظام مالیات ستانی را مشکلات اساسی اقتصاد کشور در دهه های گذشته و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی عنوان کرده است. این سازمان با اشاره به تهیه پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی در سه حوزه ابراز امیدواری کرده با قانونی شدن این موارد و تجدیدنظر اساسی در نظام مالیاتی کشور بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح در سرمقاله رفع شود.

نظر به انتشار سرمقاله ای با عنوان «اعترافات یک رانت خوار» در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ 01/ 10/ 1398، توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل منعکس می شود:

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور در دهه های گذشته، اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و عدم توجه لازم به حوزه مالیات بوده است. در نتیجه نظام مالیات ستانی آنچنان که شایسته است توسعه نیافته است و دارای برخی مشکلات و نقایص ساختاری است. البته این موضوع در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه ای کشور در سال های اخیر مورد توجه بوده و بر انجام اقداماتی به منظور اصلاح ساختار مالیاتی کشور تاکید شده است.

بر این اساس، در سال های اخیر علاوه بر اصلاحاتی که در حوزه مدیریت مالیاتی و مسائل اجرایی مرتبط انجام شده است، مطالعات کارشناسی به منظور آسیب شناسی سیاست های مالیاتی نیز در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و چالش های این حوزه شناسایی شده اند. «معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده و غیرهدفمند»، «محدود بودن پایه های مالیاتی و فقدان منابعی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» و به ویژه «عدم اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)» از مهم ترین مشکلاتی است که در ارتباط با موارد ذکر شده در مطلب منتشره توسط روزنامه یادشده، در گزارش های کارشناسی تهیه شده مورد تاکید این سازمان نیز قرار گرفته است.

در همین  راستا، در حال حاضر پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی مشتمل بر سه حوزه «ساماندهی معافیت های مالیاتی»، «معرفی مالیات بر عایدی سرمایه» و «پیاده سازی سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی» توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده و در مراحل پایانی بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.  به نظر می رسد با تصویب و اجرایی شدن لایحه مذکور در آینده ای نزدیک، با عنایت به اصلاح ساختاری و تجدیدنظر اساسی که در نظام مالیاتی کشور رخ خواهد داد، بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح در مطلب منتشره رفع شود. بدیهی است تصویب و اجرای موفق این اصلاحات و غلبه بر مشکلات و موانع موجود در این مسیر، نیازمند همکاری، همفکری و حمایت کارشناسان، متخصصان و اصحاب  رسانه است.