آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۴
مسکن و عمران
۷

خبر

منبع مالی توسعه مترو در پیچ و خم وصول

سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از تلاش برای انتشار 900 میلیارد تومان اوراق مشارکت در راستای توسعه مترو خبر داد. به گزارش «ایسنا» یوسف حجت در مورد سرانجام انتشار اوراق مشارکت برای توسعه مترو با بیان اینکه براساس مصوبه شورای شهر، شهرداری تهران می تواند تا سقف 1300 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل ونقل عمومی منتشر کند، گفت: انتشار اوراق مشارکت یکی از راه های توسعه حمل و نقل عمومی است که بر همین اساس شورای شهر مجوز صدور اوراق مشارکت را برای شهرداری تهران صادر کرده است. وی با بیان اینکه از 1300 میلیارد تومان اوراق مشارکت، 900 میلیارد تومان صرفا برای توسعه مترو در نظر گرفته شده است، گفت: با این حال بانک عامل همکاری لازم را در زمینه انتشار اوراق نداشت، طوری که بانک اعلام کرده از شهرداری ضمانت هایی را می خواهد و با اینکه چند بار تضامین لازم را معرفی کردیم، آنها را نپذیرفته است. حجت با بیان اینکه شهرداری تهران به شدت پیگیر وصول این اوراق مشارکت است، گفت: در این شرایط مالی باید انتشار اوراق مشارکت را تنها منبع برای توسعه مترو دانست، بر همین اساس با جدیت پیگیر حل مشکلات هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

تعیین تکلیف اصلاح ساختار شهرداری تا پایان امسال

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری هر چند دیرهنگام اما لایحه اصلاح ساختار را به شورا ارائه کرد و تا پایان سال این لایحه تعیین تکلیف می شود. حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ارسال لایحه اصلاح ساختار به شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران اراده کرد و در مورد اصلاح ساختار، لایحه ای را هر چند دیرهنگام تقدیم شورا کرد که این موضوع جای تشکر دارد، اما اینکه سرانجام این لایحه چه می شود، باید جلسات کارشناسی کمیسیون ها به اتمام رسیده و نتایج در صحن شورا، ارائه، بررسی و رای گیری شود.

 رسولی در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه شهرداری، نظر شورا را تامین کرد، افزود: شهرداری حق دارد لایحه خود را ارائه کند؛ حتی می توانست در لایحه ارائه شده، پیشنهاد افزایش معاونت ها را بدهد و شورا نیز حق دارد در خصوص این لایحه، اظهارنظرهای خود را انجام دهد. در جلسات کارشناسی شورا هنوز به جمع بندی نهایی در این خصوص نرسیده ایم.  خزانه دار شورای شهر تهران اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جمع بندی نهایی در این خصوص انجام شود و لایحه اصلاح ساختار شهرداری تعیین تکلیف شود.  وی در خصوص حضور برخی بازنشستگان در هیات مدیره های شرکت ها و سازمان های شهرداری نیز توضیح داد: ممکن است فردی با 50 سال خدمت هنوز بازنشسته نشده باشد اما فرد دیگری با 18 سال فعالیت، بازنشستگی پیش از موعد گرفته باشد. به آن نیروی کار با 50 سال سابقه بازنشسته نمی گویند و بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حضور این فرد مشکلی ندارد یعنی هر گردی گرد نیست و هر گردی گردو نیست. در خصوص هیات مدیره ها نیز برخی هیات مدیره ها به صورت غیرموظف هستند که این افراد کارمند محسوب نمی شوند و اعضای موظف هیات مدیره ها، کارمند رسمی محسوب می شوند.