آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۵
اقتصادی
۴

«رسالت» معافیت های مالیاتی درآمدهای کمتر از سه میلیون تومان را بررسی می کند

مالیات، جور کسری بودجه دولت را می کشد

طی چند روز گذشته، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 99 گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون حقوق کارکنان دولت تا سه میلیون تومان در ماه و حقوق کارگران تا دو میلیون و 300 هزار تومان از مالیات معاف می شوند.همچنین بر اساس این مصوبه کمیسیون سقف معافیت مالیاتی کارگران در سال آینده 28 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد.

این مصوبه درباره نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استناد تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی مصوب 16/12/ 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بود و میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ 216 میلیون ریال تعیین می شود.

«رسالت» برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت وگو با ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، مدرس و پژوهشگر مسائل اقتصادی پرداخت.

ساختار مالیات کشور، ساختار درستی نیست

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، مدرس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با «رسالت» بیان کرد: «دولت 30 درصد از درآمد خود را از طریق مالیات تامین می کند، بنابراین کمبود درآمد و به موازات آن کسری بودجه بسیار بالا است. دولت باوجوداین کسری ها و کمبودها، افرادی که درآمد بالایی دارند را برای دریافت مالیات شناسایی نمی کند. این نشان می دهد که ساختار مالیات در کشور، ساختار درستی نیست.»وی افزود: «در ساختار بودجه فعلی، دولت مرتب وام می گیرد، اسکناس چاپ می کند و اوراق قرضه می فروشد. این بدترین شکل اداره اقتصاد یک کشور است.»رزاقی ادامه داد: «تنها کسب درآمد برای امور کشور کافی نیست. دولت باید اهرم مالیاتی را وسیله ای برای نظارت کلیه فعالیت ها و جلوگیری از انحراف سرمایه های غیرتولیدی با سود بسیار بالا بداند. در حال حاضر سود حاصل بسیار کم است زیرا تمام آن ها خرج نقدینگی می شود.»

مالیات بر درآمدهای غیرتولیدی پرسود می تواند منبع سرمایه و کاستی ها شود

این اقتصاددان و پژوهشگر امور اقتصادی ضمن تاکید بر دریافت مالیات از فعالیت های پرسود، گفت: «مالیات بر درآمدهای غیر تولیدی می تواند موجب کاهش این گونه فعالیت ها شود و به موجب آن فعالیت های اقتصادی مانند عملکرد کشورهای صنعتی دنیا بیشتر شود. اما متاسفانه با علامت سوال های بسیار درآمدهای بالا و منابع آن ها شناسایی نمی شود.»او ضمن درستی این مصوبه در مورد معافیت های حقوق کمتر از سه میلیون تومان، اظهار کرد: «حقوق زیر سه میلیون تومان باید هم از پرداخت مالیات معاف شود زیرا با توجه به شرایط فعلی، سه میلیون تومان کفاف دخل وخرج یک خانواده را هم نمی دهد وای به آن که از این مبلغ مالیات نیز گرفته شود.»رزاقی در پایان ضمن بیان این که حقوق کارمندان و کارگران باید بیشتر از مبلغ فعلی باشد، تصریح کرد: البته لازم به ذکر است که بحث تنها مالیات و رفع آن نیست، این مصوبه درست است زیرا سه میلیون تومان مبلغی نیست که بشود از آن مالیات دریافت کرد و کسری های بودجه را رفع کرد. دولت باید بر فعالیت های پرسود و غیر تولیدی مالیات اعمال کند تا به موجب آن بتواند کسب درآمد کند و حقوق کارگران و کارمندان را نیز بیشتر کند. آن وقت مالیات می تواند شامل تمام درآمدها باشد.»