آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۲
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

گناه عظیم اختلاف افکنی

امروز با وضع حاضر جهان نسبت به ایران، اختلافات و تفرقه در داخل هر قشر یا قشری با اقشار دیگر که ناچار به اقشار ملت نیز سرایت می‏کند سم مهلکی است که اول خود و در پی آن کشور و ملت و بالاتر از همه اسلام بزرگ را به خطر نابودی می‏کشاند. و در عصر حاضر و وضع موجود گناهی عظیم تر و جنایتی هولناک تر از آن نخواهید یافت.