آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۷
فرهنگ
۹
پشت صحنه

هوا سرد است

 چه بگویم که حرف زدنم نمی آید. دوستی می گفت که سرعت بدخبری در این روزها از سرعت نور جلوتر افتاده است. با این حال اما تلاش ما بر این است که تسلیم غم نشویم و به روزهای روشن فکر کنیم که حتما می آید.

محمدصادق علیزاده، دبیر سرویس فرهنگی نیست. آن هم برای چند روز! به کسی نگفته که کجا رفته. فقط گفته نمی آید و ما برایش آرزو می کنیم در هر جا که هست آسمان، زمین، دریا، کویر و... به سلامت پشت میزش برگردد.  

زینب مرتضایی فرد غمگین است که البته طبیعی است. مثل تمام روزهایی که علیزاده نیست سرش شلوغ است و همزمان باید جواب ده نفر را بدهد و همه را توجیه کند. با تمام اینها صبح به نشست خبری جایزه فیروزه رفته و قرار است در همین صفحه گزارشی از این نشست که درباره جهت دهی به کالاهای فرهنگی است، ارائه کند.

در صفحه 10 صابر محمدی به قدری در خودش فرو رفته که بنده به عنوان همکار کنار دستی اش نگرانش شدم و به او پیشنهاد دادم چند روزی را مرخصی بگیرد و برود سفر، اما او رد کرد و دوباره مشغول تایپ کردن شد. او به قدری بی حوصله است که حتی سر به سر مرتضایی فرد هم نمی گذارد و مرتضایی فرد هر چه تلاش می کند او را از لاک خودش بیرون بیاورد نمی شود که نمی شود.

به هر حال این طور که از حرف های محمدی و آذر مهاجر برمی آید گزارش امروز این صفحه به بهانه صحبت های محمدرضا بایرامی، نویسنده است که در ابتدا گفته دیگر نمی نویسد و بعد گفته که می نویسد اما چاپ نمی کند! این که اقداماتی از این دست چه پیشینه فرهنگی دارد و باقی ماجراها.

در صفحه 11 بنده ساناز قنبری با این که کلی کار در خارج از روزنامه داشتم، اما به خاطر این که علی رستگار دست تنها نماند سرکار آمدم. رستگار البته فرز و دقیق است و اگر نمی آمدم هم خودش تمام صفحه سینما را جمع و جور می کرد.

با این حال اما خوب شد که آمدم. کلی اخبار تازه از بچه ها شنیدم و دیدم که نه مثل این که واقعا زندگی جریان دارد! حدودای ظهر بود که تصویری از فرامرز قریبیان به عنوان اولین تصویر رسمی از فیلم «خروج» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا منتشر شد. همین عکس را رستگار کرد بهانه ای برای گزارشی درباره چند و چون این فیلم که قرار است در جشنواره فجر امسال رونمایی شود.

در صفحه 12 محمدرضا کائینی گفت و گویی انجام داده با همسر مرحوم سیدمجتبی نواب صفوی که پیشنهاد می کنم بخوانید.