آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۷
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰

خبر

توصیه تئاتری برای کمک به سیل زده ها

آذر مبارکی را همان قدر که به فعالیت هایش در تئاتر عروسکی می شناسیم به عنوان هنرمندی که مدتی است با تاسیس انجمن مردم نهاد «باغچه مهر» فعالیت های فرهنگی و آموزشی گوناگونی را در استان سیستان و بلوچستان انجام داده هم به یاد می آوریم. حالا او در گفت وگو با ایسنا توصیه کرده برای کمک به مردم این خطه باید به فرهنگ عمومی آنان توجه داشته باشیم. او گفته بی تجربه ها نیایند.

عصر امروز با آلبر کامو در ویلا

اخیرا نامه های عاشقانه آلبر کاموی فرانسوی  که پس از نیم قرن منتشر شده با ترجمه زهرا خانلو به بازار کتاب آمده و به همین بهانه امروز ساعت 17 مراسمی در خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان نجات اللهی (ویلا) برگزار می شود.  هم سفیر فرانسه حرف می زند و هم نسرین خطاط، مینو مشیری، زهرا خانلو و جواد فرید.