آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۴
بانک و بیمه
۱۲

بررسی صورت های مالی بانک ها مشخص کرد : قدرت جذب سپرده در بازار پول

گروه بنگاه ها: نگاهی به صورت های مالی بانک بورسی نشان می دهد که در سال مالی 97، تقریبا بیشتر بانک ها در جذب سپرده موفق عمل کرده اند. آمارها نشان می دهد در میان سپرده های دیداری، پس انداز و سرمایه گذاری، رشد سپرده های پس انداز بیش از سایرین بوده است. ارقام منتشر شده در ترازنامه بانک های مورد بررسی نشان می دهد که رقم سپرده های پس انداز این بانک ها از 7/ 32 هزار میلیارد تومان در سال 96 به حدود 70 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده که با رشد بیش از 114 درصدی همراه بوده است.

سپرده های دیداری این بانک ها نیز تقریبا 7/ 56 درصد رشد کرده است. آمارها حاکی از این است که رقم سپرده های دیداری در سال 96 حدود 6/ 90هزار میلیارد بوده که در سال 97 به 142 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر با اینکه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 10 درصد و سود سرمایه گذاری بلندمدت 14 درصد تعیین شده است، اما به نظر می رسد این بانک های بورسی در سال گذشته در جذب سپرده های سرمایه گذاری موفق عمل کرده اند، به طوری که ارقام منتشر شده از ترازنامه این بانک ها نشان می دهد در مجموع سپرده های سرمایه گذاری این بانک ها به نسبت سال مالی 96 حدود 8/ 16درصد رشد داشته است. ارقام ترازنامه بانک ها نشان می دهد که در سال 97 مجموع سپرده های سرمایه گذاری بانک های مورد بررسی، 817 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال 96 حدود 117 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.  در ترازنامه بانک ها علاوه براینکه ارقام سپرده های جاری، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مشخص می شود، در بخشی دیگر سایر سپرده ها نیز اعلام می شود که در واقع در این بخش ارقام سپرده نقدی ضمانت نامه ها و پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی و ارزی) منتشر می شود. بررسی بانک های بورسی که اطلاعات آنها در سایت کدال موجود بود نشان می دهد که سایر سپرده های بانکی از حدود 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 به حدود 9/ 35 هزار میلیارد تومان در سال 97 رشد داشته است. به عبارت دیگر رقم سپرده های ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی 5/ 61 درصد افزایش داشته است. اما کدام بانک ها در جذب سپرده ها موفق تر عمل کردند؟

آهن ربای جذب نقدینگی در بانک ها

بررسی ها نشان می دهد که از میان 17 بانک بورسی مورد بررسی، سه بانک خصوصی و دو بانک خصوصی شده بیشترین رشد سپرده های بانکی را به خود اختصاص داده اند. بانک خاورمیانه در مجموع با حدود 6/ 11 هزار میلیارد تومان سپرده بیشترین رشد مجموع سپرده ها را به خود اختصاص داده است. رشد سپرده های این بانک در یک سال مالی 4/ 48 درصد بوده است. پس از آن بانک گردشگری با رشد کل سپرده ها در حدود 9/ 45 در جایگاه دوم قرار دارد. مجموع سپرده های این بانک از حدود 24هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. جایگاه سوم نیز به پست بانک اختصاص داشته که سپرده های آن از حدود 2/ 6 هزار میلیارد تومان به 1/ 9 هزار میلیارد تومان در سال 97 افزایش پیدا کرده که رشد 7/ 45 درصدی را ثبت کرده است. رشد مجموع سپرده های بانک ملت نیز در یک سال مالی حدود 39 درصد افزایش پیدا کرده است. دراین رتبه بندی بانک پاسارگاد سومین بانک خصوصی است که بیشترین جذب سپرده ها را داشته است. این بانک در سال مالی 97 حدود 4/ 87 هزار میلیارد تومان سپرده داشته که به نسبت سال 96 حدود 2/ 35درصد رشد داشته است.

رتبه بندی از نگاه رشد سپرده های دیداری

سپرده های دیداری در تقسیم بندی که در ترازنامه بانک ها وجود دارد، به سپرده هایی گفته می شود که بانک به ازای این حساب به صاحب آن دسته چک اعطا می کند. در نتیجه سودی به این سپرده ها تعلق نمی گیرد. بررسی ترازنامه بانک های بورسی نشان می دهد که بانک گردشگری با جذب حدود 434 میلیارد تومان سپرده دیداری در سال 97 بیشترین رشد سالانه سپرده های دیداری را ثبت کرده است. ترازنامه این بانک نشان می دهد که سپرده های دیداری این بانک به نسبت سال 96 حدود 6/ 320 درصد رشد داشته است. در رتبه بعدی بانک کارآفرین قرار دارد که سپرده های آن در یک سال مالی حدود 9/ 207 درصد رشد داشته است. سومین بانک در این رتبه بندی، بانک پاسارگاد است که سپرده های دیداری آن از حدود 8/ 1 هزار میلیارد تومان در سال 96 با رشد 6/ 96 درصدی به حدود 5/ 3 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. بانک پاسارگاد در جذب سپرده های پس انداز نیز تقریبا عملکرد مشابهی داشته است. ارقام ترازنامه این بانک نشان می دهد که در پایان سال مالی 97 سپرده های پس انداز این بانک به نسبت سال مالی 96 حدود 92 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر از رقم 872 میلیارد تومان در سال 96 به 7/ 1 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

نگاهی به سپرده های سرمایه گذاری

بررسی صورت های مالی 17 بانک بورسی حاکی از این است که به رغم اینکه بازارهای موازی سود بیشتری به نسبت بازار پول داشتند، اما سپرده های سرمایه گذاری بانک ها در مجموع با رشد 8/ 16 درصدی همراه بوده اند. بنابراین اگر این رقم رشد را شاخصی برای بررسی بانک ها در نظر بگیریم، اگر بانکی رشد بیشتری نسبت به این رقم داشته باشد می توان ادعا کرد که در جذب این نوع سپرده گذاری موفق عمل کرده است. در میان بانک هایی که این ویژگی را داشتند بانک پاسارگاد با رشد 30درصدی سپرده های سرمایه گذاری یکی از بانک های با عملکرد مناسب بوده است. رقم سپرده های سرمایه گذاری این بانک از حدود 61 هزار میلیارد تومان در سال 96 به حدود 2/ 79 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

رتبه بندی در اعطای LC

در ترازنامه بانک ها بخشی به عنوان سایر سپرده ها درج می شود که در این قسمت بخش ارقام سپرده نقدی ضمانت نامه ها و پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی و ارزی) منتشر می شود. ارقام ترازنامه بانک های مورد بررسی در این گزارش نشان می دهد که پست بانک، بیشترین رشد را در این نوع سپرده ها داشته است. رقم سایر سپرده های این بانک در یک سال مالی حدود 211 درصد رشد داشته است. پس از آن بانک پاسارگاد قرار دارد که سایر سپرده های این بانک با رشد 4/ 192 درصدی همراه بوده است. بانک انصار با رشد 7/ 116 درصدی در جایگاه سوم و بانک سینا با رشد 104 درصدی در جایگاه چهارم قرار دارد. در این رتبه بندی، بانک پاسارگاد در میان بانک های خصوصی جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است