آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۷
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰
رنگ و بوم

«شاخه های بی قرار» از کانادا در ایران

رضا بیگناه، هنرمند مقیم کانادا، بار دیگر تازه ترین نقاشی هایش را برای نخستین نمایش به ایران و گالری مژده آورده است. بیگناه در معرفی مجموعه تازه اش می گوید: «از غم و اندوهی که این روزها وطنم را فرا گرفته است بسیار متاسف و بسیار اندوهگینم». رضا بیگناه که به خاطر تعطیلی گالری ها در هفته پیش با یک هفته وقفه این نمایشگاه را دایر کرده، درباره چرایی نمایش این آثار در ایران به ایران آرت گفته: «همواره دوست دارم، نخستین بار آثارم را در وطن محبوبم نمایش دهم. نگاه ایرانیان به فضای ذهنی من نزدیک تر است. به عنوان یک ایرانی دوست دارم در کنار هم زبان های خودم نمایشگاه داشته باشم زیرا از این فضا انرژی می گیرم». اگر می خواهید آثار بیگناه را ببینید تا 27 دی هر روز از ساعت 16 تا 20 وقت دارید خودتان را به گالری مژده در سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی شمالی، کوچه هجدهم شرقی، پلاک 27 برسانید.