آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۷
فرهنگ: نسبتا تاریخی
۱۲

هدایای شهید نواب به همسرش

شهید نواب صفوی گویا یک رفیق جواهرفروش داشتند و در آن زمان می خواستند برای همسرش، مقداری جواهر بخرند اما همسرش تعریف می کند: پدرم گفتند آقای نواب را قسم بده که ابدا این کار را نکند. بعدها با خودم گفتم: عجب اشتباهی کردم. اگر می گذاشتم بخرند، دست کم با پولش یک ماشین تهیه می کردم که در مواقع اختفا یا گریز، بتوانند با آن فرار کنند یا اقلا برای بعدها یک سرمایه ای می شد و در روزهای سختی، به دردمان می خورد! در آغاز ازدواج یک انگشتر یاقوت برایم خریدند. آن طور که نیرالسادات احتشامی تعریف می کند، جالب ترین هدایای شهید نواب صفوی برای همسرش چند جفت کفش پاشنه بلند جلو باز و پشت باز بود که از تبریز خریده بود. او تعریف می کند: برای همسر چادری یک روحانی، اصلا تناسبی نداشت چنین کفش هایی بپوشد. مدت ها به این ماجرا می خندیدیم. من خودم رفتم و یک جفت گالش خریدم! چون همیشه می پوشیدم که صدای پایم شنیده نشود و پشت و جلوی کفش هم بسته باشد!