آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۷
صفحه آخر
۲۰
برعکس

مضطر اذا دعا

علی رئوف

شاید همیشه ته دلت باور داشته باشی که رنگ سفید، رنگ شادی و رنگ سیاه، رنگ غم است. اما رنگ ها به چیزی معنی نمی دهند، معنی می گیرند. چادرهای سیاه عشایر را که لابد دیده ای. حالا به چادرهای سفید و قرمز هلال احمر نگاه کن. از آن چادر سیاه طنین قهقهه به آسمان می رود و از این چادر سفید رخوت آه. آه مردم محروم رنگ ندارد و الا چادرهای اسکان اضطراری شان سفید نمی ماند. اسکان اضطراری یعنی جایی که مجبوری حالا که مضطر شدی در آن زندگی کنی. محل اسکان اضطراری برای مایی که از اضطرار این جهان به تنگ آمده ایم یعنی تمام دنیا.