آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
سیاست
۳

قاسم زمانی، استاد حقوق بین الملل در گفت وگویی با «شرق»: ادامه حضور آمریکا در عراق عملی تجاوزکارانه خواهد بود

سردار سپهبد قاسم سلیمانی در یک عملیات تروریستی به دستور ترامپ به مقام عالی شهادت نائل شد و انتظار برای انتقامی سخت از جای جای ایران شنیده می شود. فارغ از مباحث نظامی با توجه به این حقیقت که ترور دولتی رخ داده خلاف موازین قوانین بین الملل بوده، این سوال مطرح است که در عالم واقع ایران از چه دستاویزهای حقوقی برای برخورد با این واقعه ددمنشانه می تواند بهره بجوید. دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از این اقدام تروریستی شکایتی به مجامع بین المللی داشته است، از ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه خبر داده و گفته است: نامه ای برای وزارت امور خارجه تهیه کرده ایم تا از طریق این وزارتخانه، این اقدام تروریستی در مجامع بین المللی پیگیری شود. وی خاطرنشان کرد: اقدامی که ترامپ مرتکب شد به موجب قوانین و مقررات بین المللی، جنایت است و حتما پیگیری می کنیم.  هر چند امیدی به مجامع بین المللی نداریم، اما وظیفه داریم در سطح بین المللی پیگیری حقوقی این موضوع را انجام دهیم.

ارجاع پرونده این ترور به مجامع بین المللی فارغ از نتیجه قضائی یک رفتار سیاسی تاثیرگذار در سازمان ملل خواهد بود که سبب افزایش فشار سیاسی بر دولت ترامپ خواهد شد. همان گونه که این روزها بسیار گفته شده است، دولت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه و عرف بین المللی به روابط دوستانه با یکدیگر متعهد هستند و باید از توسل به زور و تهدید به توسل به زور خودداری کنند. اما مسئله مهم این است که اقدام آمریکا در تهاجم تروریستی در فرودگاه بغداد هم. نقض آشکار استقلال و حاکمیت ملی عراق بود هم این اقدام یک تهدید آشکار علیه حاکمیت ملی ایران به حساب می آید. از سویی دیگر، دولت آمریکا آشکارا اعلام کرده از تروریسم دولتی علیه دولت ایران استفاده کرده است که نشان از نقض آگاهانه قوانین بین المللی از سوی آمریکا دارد. هرچند در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از تروریسم بیان نشده است، اما این برداشت کلی وجود دارد که تروریسم به معنای تلاش برای توسل به اهداف سیاسی از طریق ایجاد رعب و وحشت با خشونت است. همچنین مطابق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل به صراحت هر نوع توسل به زور یا حتی تهدید به استفاده از آن را علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع اعلام کرده است و همچنین در بند 7 ماده 2 بیان می کند هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی داند در اموری که اساسا در صلاحیت قلمرو داخلی دولت قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین مسائل بحرانی ای را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند. از این رو می توان گفت رفتار آمریکا در ترور دو فرمانده ارشد ایران و عراق اقدامی تروریستی و به شدت محکوم است. بنابراین در اینکه رفتار دولت آمریکا ناقض قوانین بین المللی بوده جای هیچ گونه شبهه و تردیدی نیست اما دو دولت  ایران و عراق در این ترور متضرر شده اند و حاکمیت هر دو کشور مورد تعرض قرار گرفته است. پس  رفتار درخور و متقابل با آمریکا از هر دو کشور انتظار می رود اما این رفتار چه باشد، موضوع صحبت ما با دکتر سیدقاسم زمانی، حقوق دان،  است.

 متهم اصلی این پرونده ترامپ است

دکتر سیدقاسم زمانی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت وگویی با «شرق»، توضیح داد: اینکه اقدام ایالات متحده آمریکا در ترور سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین المللی و مغایر حقوق بین الملل توسل به زور، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر است، تردیدی وجود ندارد، اما توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه و طرح مسئولیت کیفری فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل تامل است. این حقوق دان افزود: در هر حال، این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با عمل منتسب به دونالد ترامپ به عنوان متهم اصلی این پرونده است. وی در ادامه به موضوع تجاوز مسلحانه به دو کشور ایران و عراق در این حادثه نقدی وارد کرد و افزود:  با توجه به قطع نامه تعریف تجاوز (قطع نامه 3314) که در سال 1974 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در قالب حقوق بین الملل عرفی و به ویژه رویه قضائی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است اقدام مزبور تجاوز مسلحانه به کشورهای عراق یا ایران قلمداد نمی شود. حتی به فرض تلقی آن به عنوان تجاوز نظامی، حق دفاع مشروع عراق و ایران فاقد ارکان ضرورت و فوریت است و به علت عدم اقتران زمانی با حمله موصوف، عمل تلافی جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند 4 ماده 2 منشور و حقوق بین الملل عرفی ممنوع است.

  حق اقدام متقابل علیه دولت آمریکا چگونه است؟

زمانی خاطرنشان کرد: تفسیر موسع از دفاع مشروع به رغم آنکه در رویه شورای امنیت به ویژه در قالب مبارزه با تروریسم پذیرفته شده است ولی هیچ گاه مورد تایید نهادهای قضائی بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نبوده است. دیوان همواره از استثنای بر قاعده منع توسل به زور یعنی دفاع مشروع تفسیری مضیق به عمل آورده است. بدیهی است استثنای بر قاعده باید همواره مضیق تفسیر شود. دولت جمهوری اسلامی ایران از حق اقدام متقابل (غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است. اقدام متقابل که ماهیتا غیرنظامی است، می تواند مشتمل بر آن دسته از اقدامات اقتصادی، مالی و... (مثل انسداد اموال یا متوقف ساختن اجرای معاهدات فی مابین) باشد که در اساس و در شرایط عادی مغایر حقوق بین الملل هستند اما چون جنبه واکنشی دارند، موقتا مشروع و قانونی قلمداد می شوند. علاوه بر این، دولت ایران می تواند قضیه را به مراجع بین المللی به ویژه شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل ارجاع دهد.

  دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است

این حقوق دان در بحث تصویب طرحی در پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور نیز توضیح داد: در صورتی که دولت عراق خروج نیروهای آمریکا را از عراق تقاضا  و آمریکا از این امر امتناع کند، ادامه حضور نیروهایش در عراق می تواند عملی تجاوزکارانه محسوب شود و در این صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است. بدیهی است  در این صورت به درخواست دولت عراق، دولت ایران می تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی موضوع ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به یاری عراق بشتابد. البته درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق باید به مفاد موافقت نامه موجود میان دو دولت عراق و آمریکا نیز  توجه شود. هرگونه نقض ادعایی این موافقت نامه از سوی آمریکا، فقط به وسیله دولت عراق می تواند مورد استناد قرار گیرد نه هیچ دولت دیگر.

این استاد دانشگاه به دیوان بین المللی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: هیچ یک از دولت های درگیر در قضیه، عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت امکان ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی منتفی است.