آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
سیاست
۶

آینه

دنیای اقتصاد: ماموریت دشوار دولت در خاورمیانه

علی رضاییان:... آنچه سربازان میهن در منطقه به شدت بی ثبات خاورمیانه انجام می دهند به واقع همان وظیفه محوری است که در قلب مسوولیت های دولت تعریف شده است. دوری کشور از گزند متجاوزان و بردن خشونت ناشی از مقابله با آنان در ورای خاک ایران، از هنرهای سربازان میهن به خصوص سردار شهید سلیمانی بود. در منطقه ای که بسیاری از کشورها دچار بی ثباتی، جنگ و خشونت هستند، به دلیل رشادت این بزرگان، تا کنون ثبات و امنیت بر کشور سایه گسترده است. سربازان وطن به جز جاودانه کردن نام ایران با برقراری امنیت، انتظاری را که شهروندان از دولت دارند به سرانجام می رسانند و در نبود آن، وضعیتی پیش خواهد آمد که دیگر نه آزادی امکان بروز می یابد و نه اندک قدرتی برای تشکیل کسب و کار. امنیت سنگ بنای یک اقتصاد کارآمد است و بدون آن هیچ شاخص اقتصادی نمی تواند در حد مطلوب باقی بماند. به پاس شهامت و شهادت بزرگانی چون سلیمانی، این سنگ بنای ضروری فراهم شده است. راهشان پر رهرو باد!

کیهان: بلندگوهای داخلی ترامپ تروریست دوباره به کار افتادند

با اینکه سه روز از آسمانی شدن سردار دل ها می گذرد و افکار عمومی جهانیان، اقدام تروریستی آمریکای جنایتکار را محکوم می کند، اما عده ای در داخل در مواضعی مشمئزکننده و منفعلانه هنوز در گوشه و کنار، از مذاکره سخن می گویند؛ عده ای که به نظر می رسد نقشی جز جاده صاف کنی و جری کردن آمریکایی ها ندارند. شایان ذکر است که در ماجرای ترور سردار سلیمانی از سوی آمریکاییان تروریست، بخشی از مدعیان اصلاحات با انتشار بیانیه ها و پیام های تسلیت سعی کردند با افکار عمومی همراه شوند، بخشی از آنان هم سکوت اختیار کرده و یا حداکثر بی آنکه آمریکای جنایتکار را محکوم کنند و یا مثل تمام کاربران ایرانی هشتگ «انتقام - سخت» بزنند، صرفا به پیام های تسلیت اکتفا کردند اما تعداد انگشت شماری از آنان که سودای احیای برجام و یا اندیشه غرب گرایی را در سر داشته و دارند، بازهم پیاده نظام و بلندگوی ترامپ شده و در اظهاراتی عجیب وغریب درصدد تعدیل روحیه ضدآمریکایی مردم و مسئولان نظام برآمده اند.