آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
اقتصاد
۸

«شرق» ترکیب اجزای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 99 را بررسی کرد: فشار مالیاتی بر طبقه فرودست

کاهش معنادار درآمدهای نفتی در سال های 98 و 99 که البته از اردیبهشت ماه سال 97 شروع شد و تداوم این روند قابل پیش بینی بود، معادلات سنتی بودجه ای دولت را برهم ریخت؛ برای تامین ردیف های هزینه ای بودجه نمی توان به درآمدهای نفتی دل خوش کرد. هرچند میزان فروش روزانه نفت به شکل رسمی منتشر نمی شود، اما از آنچه در میان صحبت های مسئولان و اعداد و ارقام عملکرد بودجه 98 دیده می شود، مشخص است که فروش روزانه نفت از بالای یک میلیون ونیم بشکه به زیر 300 هزار بشکه رسیده؛ یعنی درآمدهای نفتی به کمترین حد خود در دهه های اخیر رسیده است. در این میان دولت برای پوشش کسری بودجه خود به سمت انتشار اوراق، فروش اموال و دارایی ها و برداشت از صندوق توسعه ملی رفته است که هرکدام از این ابزارهای تامین مالی به گفته کارشناسان، دارای تبعات و پیامدهای منفی بین نسلی و اقتصادی بلندمدت است. کارشناسان اقتصادی ای که ما در این گزارش با آنها صحبت کرده ایم، معتقد هستند دولت باید به جای انتخاب این مسیرها به سراغ ساماندهی نظام مالیاتی می رفت. گرچه دولت در لایحه بودجه 99 درآمدهای مالیاتی را افزایش داده، اما بار این افزایش بیشتر بر دوش حقوق بگیران و مصرف کنندگان است، درحالی که معافیت های مالیاتی و فرارهای مالیاتی همچنان بر جای خود باقی مانده اند. بررسی ها نشان می دهد، در طول هشت سال اخیر سهم مالیات بر ارزش افزوده 22 درصد افزایش پیدا کرده، درحالی که سهم مالیات های غیرمستقیم هشت درصد و مالیات های مستقیم 13 درصد کاهش پیدا کرده است. از این کاهش 13 درصدی، سهم کاهش اشخاص حقوقی بیشتر بوده و آنها کاهش مالیاتی بیشتری در پرداختی خود شاهد بوده اند. معنای این ارقام این است که در طول هشت سال گذشته ما به سمت مالیات ستانی از مصرف کنندگان روی آورده ایم و نوعی کاهش بار مالیاتی در مورد شرکت هایی که در حال فعالیت اقتصادی هستند، داشته ایم. در این تغییروتحول، سهمی که مالیات بر ثروت داشته، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. به گفته یک کارشناس، این ارقام بیانگر یک نوع سوگیری سیاست گذاران به نفع ثروتمندان است و وابستگی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری به طبقه فرادست به عنوان پایگاه اقتصادی/سیاسی است. حتی در شرایط سخت اقتصادی هم که قرار است وابستگی بودجه به نفت کم شود، باز هم بنا نیست مالیات بیشتری از این طبقه گرفته شود.

تصویر عددی درآمدهای مالیاتی در بودجه 99

به گزارش «شرق»، بودجه دولت به طور سنتی و مستقیم به نفت وابسته است. این بودجه به طور غیرمستقیم نیز از محل کاهش یا افزایش صادرات نفت تاثیر می گیرد، زیرا حتی بخش های غیرنفتی اقتصاد نیز رنگ وبوی نفتی دارند و با کاهش نفت، فعالیت آنها کاهش پیدا کرده و مالیات دریافتی نیز کاهش پیدا می کند. به دلیل تحریم، صادرات نفت افت کرده و کسری بودجه به اعداد قابل توجهی رسیده است. این کسری می تواند در صورت تامین مالی نامناسب، به عاملی مخرب برای اقتصاد تبدیل شود. بنابراین، پوشش کسری و ترازکردن بودجه از محل مناسب، یکی از اولویت های اصلی بودجه امسال است. دولت برای جبران کسری چندین راه می تواند اختیار کند که یکی از مهم ترین آنها افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل حذف تخفیف ها یا معافیت های مالیاتی، تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات سفته بازی، مالیات گیری از عایدی سرمایه هایی که در نتیجه نوسانات بازار افزایش پیدا کرده، مالیات از تراکنش های بزرگ و خیلی بزرگ، مالیات از سود بانکی یا افزایش اندک مالیات های فعلی مثل ارزش افزوده) و کاهش هزینه هاست، اما این مسیرها، مسیرهایی است که به گفته کارشناسان دولت شهامت طی کردن آنها را نداشته و به سراغ فروش یا استفاده بهینه از اموال و دارایی های دولتی و استقراض (انتشار اوراق بدهی برای جمع آوری پول از مردم، شبکه بانکی یا بانک مرکزی) رفته است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده است. مجموع منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده 484 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این منابع، حدود 261 هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها تعیین شده و از این رقم 195 هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل می دهد. درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای سال 1399 در مقایسه با رقم مصوب سال جاری 23 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی است که در سال 1398، حدود 172 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود 89 هزار میلیارد تومان آن محقق شد. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 98، معادل 172.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به 195 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی 20. 8 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، 38 درصد افت را نشان می دهد. اما در آن سو، در خالص درآمدهای مالیاتی (که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می شود) رشدی 26 درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه 98 پیش بینی شده است.

چشمداشت سیاسی در مالیات ستانی

بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان می دهد در ردیف های ذکرشده برای کسب درآمدهای مالیاتی به سختی می توان ردی از عدالت پیدا کرد. مالیات حقوق برای کارمندان بخش خصوصی حدود 8.3 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بر اساس لایحه بودجه سال 98 مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی حدود شش هزارو 300 میلیارد تومان بوده که به این ترتیب شاهد رشد 30درصدی درآمد دولت از این محل خواهیم بود. نکته بعدی اینکه در لایحه سال بعد مالیات بر حقوق کارمندان دولت و بخش عمومی هفت هزارو 300 میلیارد تومان و در لایحه سال قبل نیز درآمد این ردیف حدود شش هزارو 900 میلیارد تومان بوده که رشد زیادی نداشته است. نکته دیگر اینکه بر اساس قوانین مالیاتی کشور در حال حاضر ضریب مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران تغییری نکرده است و ظاهرا این افزایش درآمد از محل مالیات حقوق کارگران باید از محل افزایش درآمد این بخش تامین شود. به این ترتیب در حالی که در لایحه بودجه مالیات بر درآمد کارمندان بخش خصوصی، حدود 30 درصد رشد کرده است، به نظر می رسد برای تحقق این درآمد مالیاتی در سال بعد باید حداقل حقوق کارگران نیز به همین میزان رشد کند اما می توان پیش بینی کرد این اتفاق نخواهد افتاد و قدرت خرید ازدست رفته حقوق بگیران از این محل شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.

عدم توجه به توسعه درآمدهای مالیاتی در کشور به ویژه در شرایط کنونی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه رو هستیم، موجب می شود دولت منابع لازم برای مصارف خود را از شیوه های دیگر که عمدتا به زیان طبقات محروم و متوسط جامعه است، به دست آورد. البته دولت ها عمدتا روش تامین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی را برمی گزینند، چراکه با هزینه اقتصاد سیاسی کمتری همراه است. در حالی که تورم ناشی از افزایش پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی، فشار مضاعفی را بر طبقات فرودست جامعه ایجاد خواهد کرد. براساس مطالعات انجام شده مرکز پژوهش های مجلس وضعیت مالیات ستانی در کشور به گونه ای است که سهم ثروتمندان در کل مالیات پرداختی نسبت به سایر اقشار درآمدی در ایران بسیار کم است (به عنوان مثال حتی در کشوری با نظام سرمایه داری مانند آمریکا هم سهم دو دهک بالای درآمدی از کل مالیات پرداخت شده بالغ بر 70 درصد است) بنابراین به راحتی می توان با وضع برخی پایه های مالیاتی که تنها به افراد بسیار ثروتمند اصابت می کند یا ساماندهی و حذف برخی معافیت های مالیاتی که بیشتر به نفع اقشار مرفه و دهک های بالای درآمدی اعمال می شوند، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، نظام مالیات ستانی کشور را به سمت عادلانه ترشدن هدایت کرد. این رویکرد مورد توجه برخی از اقتصاددانان نیز بوده است، چنانکه یکی از برندگان نوبل اقتصاد سال 2019 (ابهیجیت بانرجی) راز رشد اقتصاد را نه در تخفیف و کاهش مالیاتی به ثروتمندان و ایده ریزش از بالای ثمرات رشد، بلکه مالیات ستانی از ثروتمندان و صرف آن برای بقیه بخش ها و توانمندسازی فقرا و تحریک تقاضا می داند. پل کروگمن، صاحب نظریات متعدد در حوزه های تجارت و پولی نیز معتقد است آنچه به عنوان نجات دهنده بودن ثروتمندان تقدیس می شود، در عمده موارد حبابی بیش نیست و صرفا تصوری است که واقعیت ندارد، چراکه بخش عمده آنها نه به خاطر ایفای نقش در افزایش تولید ملی، بلکه در حوزه هایی صاحب ثروت شده اند که چندان مولد نبوده است. کروگمن در میان این حوزه ها به فعالیت در بازارهای مالی، خرید و فروش ملک، خرده فروشی و... یا ایجاد ثروت به خاطر وجود انحصارهای قدیمی یا جدید (تکنولوژیک) اشاره می کند. بحث های مذکور حتی در عرصه سیاست روز دنیا نیز راه پیدا کرده به گونه ای که بخش قابل توجهی از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات آمریکا و اقتصاددانان حامی آنها معتقدند مالیات ثروت، به تشدید رشد و بزرگ شدن اقتصاد کمک می کند. این گروه سیاسی- اقتصادی که نظریات آنها با مطالعات تجربی سه اقتصاددان مقیم آمریکا/فرانسه (گابریل زاکمن و امانوئل سائز از دانشگاه برکلی و توماس پیکتی از مدرسه اقتصادی پاریس) در مورد مالیات ستانی و توزیع ثروت حمایت می شود، این نظریه را حمایت می کنند که ایده قدیمی بزرگ شدن اقتصاد، تناقضی با متناسب سازی سهم افراد از اقتصاد ندارد و حتی این امر به بزرگ شدن اقتصاد کمک می کند. طرح های مالیاتی پلکانی بر مجموع ثروتمندان یا صاحبان ثروت های هنگفت، نمونه ای از طرح های مطرح شده در این حوزه است.

بازی برد-برد دولت و دانه درشت ها بر سر معافیت

در ایران معافیت های مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آنها می توان به درآمدهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده های بانکی، صادرات برخی از مواد خام، فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، مدارس غیرانتفاعی و فعالیت های فرهنگی و هنری اشاره کرد. این فهرست بلندبالای معافیت های مالیاتی در کشور که اکثرا غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی است، ضمن آنکه موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و باعث شده در عمل نظام مالیاتی یکی از کارکردهای اصلی خود یعنی بازتوزیع درآمد را به درستی انجام ندهد.

سوگیری سیاست گذاران در مالیات ستانی

احسان خاندوزی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت وگو با «شرق» درباره نسبت عدالت مالیاتی و لایحه بودجه 99 می گوید: در طول سال های گذشته ما یک دوره تحولی در سازمان مالیاتی هم به لحاظ قواعد و هم کارکرد و مالیات ستانی داشتیم و آن هم اوایل دهه 90 اتفاق افتاد. مهم ترین اتفاق نیز این بود که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات بر مصرف شد. در هشت سال اخیر سهم مالیات بر ارزش افزوده 22 درصد افزایش پیدا کرده؛ درحالی که سهم مالیات های غیرمستقیم هشت درصد و مالیات مستقیم 13 درصد کاهش پیدا کرده است. از این کاهش 13درصدی، سهم کاهش اشخاص حقوقی بیشتر بوده و آنها کاهش مالیاتی بیشتری در پرداختی خود شاهد بوده اند. معنای این ارقام این است که در هشت سال گذشته ما به سمت مالیات ستانی از مصرف کنندگان روی آوردیم و نوعی کاهش بار مالیاتی درباره شرکت هایی که در حال فعالیت اقتصادی هستند، داشته ایم. در این تغییر و تحول، سهمی که مالیات بر ثروت داشته، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

او اضافه کرد: میزان درآمدهایی که از محل عایدی سرمایه به دست می آید و در قالب ثروت ذخیره می شود، هرگز در محل توجه مقام مالیات گیرنده نبوده؛ درحالی که دقیقا در همین هشت سال، بخش زیادی از درآمدها در قالب همین ثروت ذخیره شده؛ چندبرابرشدن قیمت ارز در سال های 90 تا 98، افزایش چندبرابری قیمت زمین و مستغلات و گردش مالی در حوزه دارایی ها و بازار سرمایه، هرکدام از اینها بخش هایی از اقتصاد را فربه کرده؛ بدون اینکه آنها مالیات بیشتری پرداخت کنند. برای اینکه مقیاس آن را درک کنیم، این عدد را می توانیم به خاطر بسپاریم که کل مالیات بر ثروتی که در سال گذشته در کشور جمع آوری شده، 3.5 هزار میلیارد تومان است که اگر سهم این عدد را بگذاریم کنار مجموع صد هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که در سال 97 داشتیم (به جز درآمد گمرکی)، متوجه می شویم که تا چه حد سهم اندکی است.

خاندوزی ادامه داد: برای اقتصادی که می خواهد اتکای خود را به نفت کم کند و اتفاقا از پیام عدالت صحبت می کند، انتظار می رود سهم بیشتری از درآمد مالیاتی خود را از عایدی سرمایه و ثروت به دست بیاورد؛ دو موضوعی که در کشور ما یا اساسا به عنوان پایه مالیاتی به حساب نمی آید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) یا مانند مالیات بر ثروت سهمش ناچیز بوده است. بدون توجه به بی عدالتی هایی که در توزیع درآمدها ایجاد شده، هرگز به سمت این نرفته است که فشار مالیاتی روی دوش عموم مردم را به سمت ثروتمندان هدایت کنند. این امر بیان کننده یک نوع سوگیری سیاست گذاران به نفع طبقه فرادست است و نوعی وابستگی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری به طبقه فرادست به عنوان پایگاه اقتصادی-سیاسی است. حتی در شرایط سخت اقتصادی هم که بناست وابستگی بودجه به نفت کم شود، باز هم بنا نیست مالیات بیشتری از این طبقه گرفته شود.

این استاد دانشگاه توضیح داد: ما بخشی از درآمدهای مالیاتی را داریم که به شرایط اقتصاد کلان و رونق وابسته است؛ مانند مالیات اشخاص حقوقی که از شرکت ها می گیریم و اگر از سمت عملیات اقتصادی شرکت ها خیلی در رونق نباشد، این درآمدهای مالیاتی به میزان چشمگیری وصول نخواهد شد؛ اما بخش دیگری از درآمدها مالیات بر ارزش افزوده است و خود به تنهایی نزدیک نیمی از درآمدهای مالیاتی غیر گمرکی کشور را تامین می کند. باید گفت افزایش درآمد این بخش بیشتر متاثر از تورم است و به دلیل اینکه چشم انداز تورمی کشور در سال آینده همچنان رقمی بالای 30 درصد برآورد می شود، اگر به اندازه رشد تورم عدد اسمی مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند، غیر طبیعی نیست. بخش سومی هم وجود دارد که کم کاری دولت را بروز می دهد که مربوط به مالیات بر اصناف و مشاغل و اشخاص حقیقی اقتصاد است که ظرفیت های زیادی در این بخش وجود دارد؛ هم به دلیل کاهش دادن فرارهای مالیاتی و هم به دلیل حذف کردن معافیت های غیر ضرور و هم به دلیل ایجاد پایه های مالیاتی جدید. در هر سه بعد به نظر می رسد که لایحه بودجه 99 حاوی هیچ اصلاح جدی در بخش مالیات نیست. اینکه درآمدهای مالیاتی را 13 درصد افزایش دهیم، صرفا با تداوم روند موجود و بدون هیچ اصلاحات مالیاتی این رقم در سال 99 می تواند محقق شود. باید جست وجو کرد که دید برندگان و بازندگان اصلاحات مالیاتی چه گروه هایی هستند؟ عده ای از افراد هستند که در مقامات سیاست گذاری کشور نفوذ دارند و تلاش می کنند که آنان را از اصلاحات مالیاتی منحرف کنند؛ حتی در چنین تنگنای ویژه و کم سابقه ای که بودجه دولت در آن قرار دارد.

او معتقد است انتظار این می رفت که لایحه بودجه 99 لایحه ای باشد در راستای تغییر این رویکرد و مناسبات، اما به جز یک نکته مثبت که آن هم استمرار سال 97 و 98 است، هیچ اقدام مثبت و رو به جلویی در رابطه با عدالت مالیاتی انجام نشده است.

خاندوزی توضیح داد: نکته مثبت این بود که در دو سال اخیر، مجلس اصرار کرد کسانی که درآمدهای بالاتری دارند، در پنج پلکان با نرخ حداکثر 35 درصد مالیات پرداخت کنند. در لایحه 99 خوشبختانه فشار سال گذشته مجلس را پذیرفت. نکته مثبت دیگر هم این بود که مالیات بر کارانه پزشکان را که عضو هیئت علمی دانشگاه های پزشکی هستند، مشمول این مالیات پلکانی کرد. با وجود این تثبیت موفقیت آمیز، متاسفانه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای ما از یک عقب گرد حکایت می کند؛ به این معنا که دوباره به پلکان دوگانه 10درصدی و 35درصدی بازگشته و دوباره پیام توزیع درآمدی محسوس و روشنی دارد. این بار مجلس در سال آخر خود بنا ندارد که از فرادستان مالیات بیشتری بگیرد؛ امیدواریم در صحن مجلس پیشرفتی که قبلا صورت گرفته بود، ادامه پیدا کند و در واقع بدون چشمداشت سیاسی تصمیم های اقتصادی عدالت گرایانه بیشتری رخ دهد.

فرار مالیاتی در کارت های بازرگانی

مرتضی اکبریان، کارشناس مالیاتی نیز در رابطه با وضعیت مالیات ستانی در لایحه بودجه 99 معتقد است هیچ عدالت مالیاتی در ارکان این لایحه وجود ندارد. او توضیح داد: در حال حاضر دولت با کمبود شدید منابع درآمدی اصلی مواجه است؛ تا جایی که میزان فروش نفت در حد 300هزار بشکه روزانه گزارش شده. دولت تصمیم گرفته سال آینده درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد؛ گرچه چاره ای جز این هم ندارد، اما ترکیب افزایش اجزای درآمدهای مالیاتی رویکرد دولت را نشان می دهد. دولت به جای اینکه به سمت پایه های مالیاتی برود که در حال حاضر در نظام مالیاتی موجود نیست، مانند مالیات بر سرمایه یا از معافیت های مالیاتی صرف نظر کند مانند معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه یا معافیت مالیاتی هنرمندان، به سمت افزایش مالیات از حقوق بگیران و مصرف کنندگان رفته است. چرا یک هنرمند و سلبریتی نباید مالیات پرداخت کند، اما کارگری که قدرت خریدش را به دلیل تورم و افزایش نیافتن دستمزد متناسب با آن از دست داده است، باید مالیات پرداخت کند؛ بدون اینکه حتی بتواند از خدمات حاصل از پرداخت مالیات مانند دریافت کالای عمومی بهداشت و آموزش و حمل ونقل بهره مند شود. در واقع حقوقش افزایش پیدا نکرده، اما برای دریافت خدمات آموزش، بهداشت و حمل ونقل عمومی که وظیفه دولت است، باید پول بپردازد، سفره اش چندین برابر قبل کوچک شده، مالیات هم باید پرداخت کند.

او با اشاره به فرار مالیاتی در حوزه بازرگانی توضیح داد: ما امروز با کسانی مواجه هستیم که در خانه های خود نشسته اند و خروار خروار پول روی هم می گذارند. یک نفر می تواند با هزینه 500 هزار تومان یک شرکت تاسیس کند و با ثبت آن، کارت بازرگانی بگیرد. با همین کارت بازرگانی کالا را وارد می کند و از آنجا که آخر سال کاری برای تمدید کارت بازرگانی مالیات پرداخت کند، به جای تمدید می رود با کارت ملی کس دیگری یک کارت بازرگانی دیگر می گیرد و هر سال همین روند را تکرار می کند. بنابراین فعالیت اقتصادی انجام می شود، بدون اینکه لازم باشد مالیاتی پرداخت کند. روزی صد اس ام اس دریافت کارتخوان به کاربران ارسال می شود، بدون اینکه حساب این دستگاه ها کنترل شود. بنابراین کسانی مالیات نمی پردازند که درآمد میلیاردی دارند، اما ردی از آنها نیست. در خانه نشسته، بدون اینکه جنسی جابه جا کند، میلیاردی درآمد دارد و چون حساب های بانکی کنترل نمی شود، بدون هیچ نظارتی به کار خود ادامه می دهد. مهم ترین راه مقابله با این گونه فرار مالیاتی، کنترل حساب های بانکی است؛ کاری که در تمام دنیا انجام می شود و هر صاحب حسابی باید برای ورود و خروج پول جواب گو باشد.