آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
جامعه
۱۲
نگاه

اطلاعیه آموزش وپرورش درباره نتایج پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

وزارت آموزش وپرورش با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش برای اعلام نتایج اولیه چندبرابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرائی کشور اطلاعیه ای صادر کرد. وزارت آموزش وپرورش با صدور اطلاعیه ای مواردی را به آگاهی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 1398 در مرحله چندبرابر ظرفیت رساند. متن اطلاعیه به شرح زیر است: «معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی شود بلکه در پذیرش نهایی با توجه به شغل - محل انتخابی و بر اساس مجموع نمرات فصلی داوطلبان معرفی شده با وزن هفتاد درصد (70%) آزمون کتبی و سی درصد (30 %) مصاحبه استخدامی به تعداد یک برابر ظرفیت (به ترتیب نمره فضلی) و سایر شرایط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدام مذکور صورت خواهد گرفت. معرفی شدگان در این مرحله (چندبرابر ظرفیت) موظفند با مراجعه به سامانه های استانی اداره کل آموزش وپرورش محل موردتقاضا (لیست پیوست)، از زمان و مکان بررسی مدارک و مستندات، مصاحبه استخدامی و... خود مطلع شوند. عدم مراجعه معرفی شدگان به هر دلیل جهت انجام مراحل مزبور در زمان مقرر به منزله انصراف بوده و داوطلب در این خصوص حق اعتراض نخواهد داشت. گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع دوره مزبور، مطابق ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مجری دوره برای پذیرفته شدگان نهایی دارای سهمیه (ایثارگران، معلولین) و سایر داوطلبان الزامی است، محل برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی، توسط دانشگاه های مجری دوره مهارت آموزی اعلام خواهد شد. مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی مربوط بخشی از هزینه های برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود. داوطلبان معرفی شده برای مصاحبه استخدامی موظفند «فرم اطلاعات فردی» را از پرتال دبیرخانه هیات مرکزی گزینش به نشانی: http://www.gozinesh.medu.ir دریافت و نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس اقدام و به همراه یک قطعه عکس پرسنلی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، همزمان با تحویل سایر مدارک در زمان مصاحبه استخدامی، تحویل نماینده هسته گزینش کنند. چنانچه پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند؛ وزارت آموزش وپرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون، مصاحبه استخدامی و برگزاری دوره اقدام خواهد نمود.

دانشگاه مجری دوره یک ساله مهارت آموزی مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد. در صورت وجود امکانات و تقاضای مهارت آموز، ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط امکان پذیر خواهد بود. رعایت کلیه شرایط و ضوابط دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و اطلاعیه های بعدی آن از سوی داوطلبان الزامی است».