آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۵
باشگاه اقتصاددانان
۵
پرسش امروز

میراث سلطان

احسان آذری نیا

 سلطان قابوس، حکمران عمان در پنج دهه اخیر، چند روز پیش در 79 سالگی درگذشت و پسر عموی او هیثم بن طارق، جانشین وی شده است. سلطان قابوس از سال 1970 که با کودتای بدون خونریزی پدرش را برکنار کرد و قدرت را در این کشور در دست گرفت خدمات بسیار بزرگی انجام داد و عمان را از یک کشور منزوی، فقیر و دچار جنگ داخلی به یک کشور آرام، نسبتا توسعه یافته و محلی برای مذاکرات صلح در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل کرد.

سیاست خارجی عمان همواره بر بی طرفی و تلاش برای استقرار صلح مبتنی بوده است. سلطان قابوس سال 2007 در یک بیانیه عمومی ساختار سیاست عمان را چنین بیان کرد: «ما در داخل کشور به دنبال توسعه و خارج از آن در پی دوستی و صلح، عدالت و همزیستی و درک و گفت وگوی مثبت و سازنده هستیم. ما این گونه آغاز کردیم، اکنون در همین مسیر هستیم و به اذن خدا در همین مسیر به حرکت خود ادامه خواهیم داد.»

این رویکرد در سیاست خارجی سبب شد عمان همان نقشی را در خاورمیانه برعهده داشته باشد که سوئیس در اروپا برعهده دارد یعنی محلی آرام برای مذاکرات صلح طرف های درگیر در خارج. سلطان قابوس از درآمدهای نفتی عمان برای توسعه زیرساخت ها و بالا بردن سطح رفاه مردم استفاده کرد اما حرکت کشور به سمت کاهش وابستگی به نفت بسیار کند بوده و به همین دلیل از سال 2014 که قیمت نفت به شدت کاهش یافت وضعیت اقتصادی عمان نگران کننده شده است. هیثم بن طارق، با چالش های مختلف از جمله کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه، فشارهای عربستان برای دور شدن عمان از ایران و نرخ بالای بیکاری مواجه است. در مطالب حاضر به میراث سلطان قابوس، چالش های پیش روی عمان، وضعیت اقتصادی این کشور و چند سناریو درباره آینده اشاره شده است.