آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۵
فرهنگ و هنر
۱۴

نتایج یک پژوهش درباره درآمد آینده کودکانی که کتاب می خوانند

 اخیرا محققان ایتالیایی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که کودکانی که بیشتر کتاب می خوانند در سال های آینده زندگی خود درآمد بیشتری کسب می کنند. بر اساس یافته های محققان دانشگاه پاوودای ایتالیا به نظر می رسد این کودکان در آینده قدرت اقتصادی بیشتری دارند و از ذهن خلاقانه تری برخوردار هستند. محققان تخمین زدند که آموزش و تحصیلات تاثیر بسیاری بر رفتار و طرز برخورد کودکان در بزرگسالی دارد.

افراد برای انجام کار خود به درستی و یافتن فرصت ‍ های بهتر شغلی نیاز به شانس ندارند. داشتن فرصت های مناسب شغلی مستلزم دارا بودن سواد انجام کار در یک رشته خاص و دانش کلی سخن گفتن، طرز برخورد و اخلاق کاری فرد است. در این تحقیق تمایزی بین افرادی که در مناطق شهری زیسته اند با ساکنین مناطق روستایی ایجاد شده است و این سوال مشترک از آن ها پرسیده شد که تا ده سالگی چه کتاب هایی را خوانده اند.  در مقایسه، افراد کتاب خوان فرصت های شغلی بهتری نسبت به بقیه خواهند داشت. شاید دلیل اهمیت کتاب خوانی این است که سبب می شود کودکان ترغیب به خواندن بهتر درس های شان در مدرسه شوند. از طرف دیگر وجود کتاب در یک خانه نشانه خوب بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی خانه است. البته شاخص ها و متغیرهای مورد نظر این پژوهش با جزئیات دقیق در خبر منتشر شده، اعلام نشده است. بسیاری معتقدند که متغیر کتاب خواندن کودکان صرفا نمی تواند در چگونگی درآمد آینده آنها دخالت مستقیم داشته باشد و متغیرهای میانی دراین باره نقش پراهمیت تری دارند.