آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۶
شهرستان ها
۵

استاندار گیلان : زراعت چوب در گیلان با جدیت در حال انجام است

رشت- خبرنگار رسالت: ارسلان زارع، زراعت چوب را یکی از موضوعات مهمی عنوان کرد که در استان با جدیت در حال انجام است و گفت: تشکیل ستاد زراعت چوب، جزء اولین اقدامات ما  در گیلان بود. وی در دیدار رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه گیلان براساس شرایط آب و هوایی جزء استان های مهم و برتر است، اظهار کرد: اهمیت حفظ جنگل، زراعت چوب، منابع طبیعی و ذخائر نه فقط برای کسانی که در گیلان زندگی می کنند، بلکه برای همه کشور مهم است. وی با بیان این که موضوع زراعت چوب مغفول مانده است، افزود: گیلان از قبل از پیروزی انقلاب در صنایع سلولزی پیشتاز بوده و این صنعت در کشور از این استان شروع شده و همواره جایگاه مهمی از بابت ظرفیت تولید و به تبع آن ظرفیت اشتغال دارد که همچنان وجود دارد. استاندار با اشاره به این که زراعت چوب یکی از بحث های مهم در گیلان است، عنوان کرد: بر این اساس تشکیل ستاد زراعت چوب، جزء  اولین اقدامات ما در استان بود که از شهریورماه تاکنون در شهرستان ها، هشت جلسه تشکیل و بالغ بر چهار هزار هکتار اراضی که قابلیت زراعت چوب دارند، شناسایی شد. رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با قدردانی از نگاه استاندار گیلان در مورد جنگل ،گفت: جنگل و پوشش گیاهی، موضوعی طبیعی است و ما حافظ جنگل ها هستیم. خسرو شهبازی ادامه داد: در راستای حفظ، احیا و توسعه جنگل ها، مراتع و مقابله با بیابان زایی از آذرماه امسال طرح نهضت جنگل و نهال کاری در کشور آغاز شده است. وی یادآور شد: حدود یکصد میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن هستند ولی نگاه متعالی به جنگل کاری، نه فقط برای نسل ما بلکه برای نسل های دیگر هم می تواند تاثیرگذار باشد.