آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۶
شهرستان ها
۵

مسئول روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی خواستار جذب بودجه ورزشی بیشتری برای جوانان شهر دیباج دامغان شد

دامغان- خبرنگار رسالت: دکترمهدی احسانی فرد درجمع  ورزشکاران شهردیباج در سخنانی پتانسیل های شهر  دیباج را برشمردند وخواستارجذب بودجه ورزشی بیشتر برای جوانان این شهرشدند. وی ادامه داد :  پارامترهای توسعه ای دیباج اهم ازشاخص جمعیتی، قدمت شهری، محدوده استعداد توسعه خدمات شهری، پوشش جغرافیایی و آمایش سرزمینی و همجواری روستاهای اطراف بافاصله کم را دلایل اصلی تبدیل دیباج به مرکز بخش دیباج و رودبار درآینده نزدیک دانستند.  شایان ذکر است درپایان ورزشکاران به بیان نقطه نظرات سازنده خودپرداخته وضمن طرح مشکلات، گلایه هایی را از برخی مسئولین بیان داشته و با امید به آینده مطالبات خودرا بازگو نمودند.