آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۳
معارف
۶
حکایت خوبان

بی وفایی دنیا عجیب و دل بستن به آن عجیب تر

امام علی (ع) در یک خطبه طولانی که معروف به «سلونی قبل ان تفقدونی» است به سوالات متعددی پاسخ می دهند که در اینجا به ذکر یک نمونه آن می پردازیم.

«سائل دوم از گوشه دیگر مسجد برخاست و پرسید: یا علی! به من بگو! واجب کدام است؟ و واجب تر کدام است؟ نزدیک کدام است؟ نزدیک تر کدام است؟ عجیب کدام است؟ عجیب تر کدام است؟ مشکل کدام است؟ مشکل تر کدام است؟

امام علی (ع) در پاسخ فرمودند: واجب ترک گناه است، و واجب تر از آن توبه از گناه است. نزدیک قیامت است و نزدیک تر از آن مرگ است.عجیب بی وفایی دنیاست، و عجیب تر از آن دل بستن به این دنیای فانی بی وفاست. مشکل، سرازیر قبر شدن است، و مشکل تر از آن با دست خالی سرازیر قبر شدن است.