آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۶
ورزشی
۱۱

قاسمپور: تصمیم های اشتباه باعث حذف تیم امید شد

 سرمربی پیشین تیم امید اعتقاد دارد که این تیم ازلحاظ بازیکن با مشکل مواجه نبود، اما ازآ ن ها به خوبی بازی گرفته نشد.

 قاسمپور درباره حذف تیم امید گفت: مقابل چین بد بازی نکردیم، اما گل ما مانند نوشدارو پس از مرگ سهراب بود و تاثیری نداشت. جای تاسف دارد که نزدیک به 50 سال است نتوانسته ایم به المپیک صعود کنیم. وی اظهار داشت: متاسفانه تا شروع تورنمنت بعدی، اهمیتی به موضوع نمی دهیم وبه خواب خرگوشی می رویم. انتخاب های خوبی انجام نشد وتیم ازلحاظ امکانات و دیدارهای تدارکاتی، شرایط خوبی نداشت. فوتبال ما از جنبه ساختاری با مشکل مواجه است. باشگاه های ما شرایط مشابهی دارند وکسی به تیم های پایه وساختن بازیکن توجه نمی کند.وی خاطرنشان کرد: ما مشکل بازیکن نداریم، اما قراردادن این بازیکنان درچارچوب خاص و بازی گرفتن ازآن ها خیلی مهم است که دراین موضوع، عملکرد خوبی نداشتیم. ما سه مربی برای تیم امید انتخاب کردیم که هماهنگی بازیکنان با مربیان، زمان زیادی می طلبد.قاسمپورگفت: شاید انتخاب استیلی به این دلیل بود که اومدت زیادی، کنار تیم حضورداشت و شاید گزینه دیگری وجود نداشت. دربسیاری از تصمیم گیری ها اشتباهاتی وجود داشت وشاید اگرمن هم سرمربی تیم امید می شدم، نمی توانستم کاری کنم. جابه جایی مربیان، زمان کم حضور بازیکنان درتیم امید و  امکانات و بازی های تدارکاتی ضعیف هم درحذف تیم امید تاثیرگذار هستند.