آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۳
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

محبت مردم را جلب کنید

وقتی که متفقین از اطراف ریختند به ایران و ایران را قبضه کردند، و مردم برای همه چیزشان می‏ترسیدند؛ لکن وقتی که اطلاع رسید که رضاخان را فرستادند و فرار کرد، مردم شادی می‏کردند. من به این آدم[محمدرضا پهلوی] پیغام دادم کاری نکن که وقتی تو بروی مردم شادی بکنند، نشنید؛ و وقتی که رفت دیدید که مردم چه کردند؛ چقدر شادی کردند. آقا کاری باید بکنید که محبت مردم را جلب کنید. این، هم رضای خدا در آن هست، هم راحتی خودتان در آن هست، و هم برای کشورتان مفید است.