آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۸
زندگی
۱۳

نکات مهم در نگهداری کاکتوس ها

     آبیاری کاکتوس: کاکتوس دارای دو دوره رشد و خواب است. به طور کلی در طول فصل رشد میزان آبیاری باید بیش از دوران خواب و استراحت باشد. میزان آب آبیاری هم بستگی به دما، رطوبت، خاک، نوع گلدان و نوع کاکتوس دارد. اما دو اصل کلی را همیشه مد نظر داشته باشید؛ اول این که در فاصله بین دو آبیاری خاک پای گلدان خشک باشد و دوم این که ته گلدان دارای سوراخ زهکش باشد  تا مشکل آب ماندگی و پوسیدگی ایجاد نشود.

    دمای مورد نیاز کاکتوس: کاکتوس ها می توانند در فصل رشد خود دمای 32 تا 38 درجه را تحمل کنند و بهترین دما در فصل استراحت آنها، 7 تا 12 درجه سانتیگراد است. این دماها دمای طبیعی محیط هستند. هوای سرد در فصل استراحت، باعث گل دهی گیاه در فصل رشد می شود.

    نور مورد نیاز کاکتوس: کاکتوس ها به نور فراوان نیاز دارند و قرار دادن آنها در داخل اتاق و پشت پنجره های جنوبی بسیار مناسب است. اگر احساس کردید نور داخل منزل تان کافی نیست از نور مصنوعی به عنوان مکمل استفاده کنید.

    خاک کاکتوس: برای تهیه خاک؛ شما دو راه حل دارید؛ یا از خاک های آماده استفاده کنید یا یک قسمت خاک گلدان با یک قسمت ماسه و کمی شن برای عبور راحت تر آب را با هم مخلوط کنید.

    گلدان کاکتوس: معمولا زمانی که کاکتوس را می خرید، مدت زیادی از رشد آن در گلدان فعلی گذشته و به احتمال زیاد نیاز به تغییر گلدان دارد. گلدان جدید باید کمی از گلدان فعلی بزرگ تر باشد؛ زیرا فضای بیش از حد یعنی آبیاری بیشتر و آبیاری بیشتر مصادف است با پوسیدگی و مرگ کاکتوس.

در کاکتوس های عمودی بهتر است دهانه گلدان به اندازه نصف قد گیاه باشد و به جای عریض بودن، عمیق باشد و در کاکتوس های گرد، گلدان مناسب این کاکتوس تنها باید چهار تا پنج سانتی متر عریض تر از کاکتوس باشد.

    تعویض گلدان کاکتوس: موقع تعویض گلدان بهتر است گلدان قبلی را بشکنید و گیاه را از آن خارج کنید چون خارج کردن کاکتوس با بیلچه باعث زخمی شدن ریشه آن می شود. بعد کمی خاک تازه در ته گلدان ریخته و کاکتوس را روی آن قرار دهید و اطراف آن را با خاک پر کنید و تا یک هفته بعد از تعویض گلدان نباید در معرض نور شدید آفتاب قرار بگیرد و آبیاری هم نشود تا به محیط جدید عادت کند.

برای جلوگیری از زخمی شدن دست، کاکتوس را با یک ورق روزنامه که چندلا تا زده اید جابه جا کنید و برای ریختن خاک در گلدان هم از یک برگ کاغذ تا شده استفاده کنید.

    کود مورد نیاز کاکتوس: بهتر است کوددهی در فصل رشد و بیداری گیاه انجام شود.