آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۸
زندگی: ایران
۱۶

سردار سلیمانی با 2موقوفه در کرمانشاه ماندگار می شود

نه راه سردار سلیمانی فراموش می شود و نه نام و مرامش؛ این را می شود از عمل و رفتار مردم دریافت؛ نمونه اش ثبت دو موقوفه در شهرهای سنقر و کنگاور استان کرمانشاه به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است که ایسنا از آن خبر داده و طبق این خبر اولین موقوفه کشور به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان سنقر وکلیایی به ثبت رسید که واقف سنقری با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنقر 2000 متر زمین را به نیت برگزاری جلسات قرآن کریم تقدیم به روح سردار شهید سلیمانی وقف کرد.

همچنین دومین موقوفه نیز در شهرستان کنگاور به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به ثبت رسید و واقف کنگاوری با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان یک باب ساختمان به متراژ 270 مترمربع با تمام امکانات را با ارزشی بالغ بر پنج میلیارد ریال در محله کارخانه به نیت فعالیت های قرآنی، مذهبی و خیرات و مبرات تقدیم به روح سپهبد شهید سلیمانی وقف کرد.