آرشیو چهار‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۸
حوادث
۱۱

سرقت زن نظافتچی از خانه پیرمرد ثروتمند

زنی که به عنوان خدمتکار به خانه پیرمردی ثروتمند راه یافته بود، با همدستی دوستش از آنجا سرقت کرد اما خیلی زود شناسایی و دستگیر شد. به گزارش خبرنگار ما، مردی 75ساله که در زمینه خرید و فروش عتیقه فعالیت دارد، با مراجعه به دادسرای ویژه سرقت تهران از دستبرد به خانه اش خبر داد. این مرد گفت: برای استخدام خدمتکار در یکی از سایت ها آگهی دادم و زنی حدود 30ساله به نام مریم نزد من آمد. بعد از گفت وگو با این زن او را استخدام کردم و قرار شد کارهای خانه را مانند پخت وپز و نظافت انجام دهد. چند روز پیش من به سفر رفتم البته قبل از آن کلید خانه را به مریم دادم تا در نبودم منزل را نظافت کند. وقتی برگشتم متوجه سرقت از خانه ام شدم. این در حالی است که مریم می گوید از ماجرای دزدی خبر ندارد و فقط یک بار در نبود من برای نظافت به خانه ام آمده است. ماموران بعد از اطلاع از این دزدی به محل سرقت رفتند و با توجه به اینکه سارق بدون تخریب در وارد خانه شده بود و از سویی مریم کلید داشت، به این زن ظنین شدند. ماموران دوربین های مداربسته را بررسی کردند و دیدند ابتدا مریم به تنهایی وارد خانه مال باخته شده و ساعتی بعد در حالی که به ظاهر کارهای نظافت را انجام داده،  آنجا را ترک کرده است اما دقایقی بعد از رفتن او دو زن وارد خانه مرد مسن شدند. دقت در این فیلم ها فاش کرد یکی از این زنان همان مریم است که البته سعی کرده تغییر چهره دهد. به این ترتیب، زن نظافتچی تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد. او وقتی تحت بازجویی قرار گرفت،  به ناچار به انجام دزدی اعتراف کرد. او گفت: من و یکی از دوستانم به نام ساناز بدهکار بودیم و مشکل مالی داشتیم. یک روز که با هم صحبت می کردیم به او گفتم خدمتکار مردی ثروتمند شده ام و او کلید خانه اش را به من داده و به سفر رفته است. ساناز پیشنهاد داد از آنجا دزدی کنیم تا بتوانیم بخشی از بدهی هایمان را بپردازیم. من هم این پیشنهاد را قبول کردم. متهم افزود: روز حادثه برای صحنه سازی ابتدا تنها به خانه مرد مسن رفتم و کارهایش را انجام دادم اما وقتی از آنجا بیرون آمدم، دفعه دوم همراه ساناز و در حالی که چهره ام را تغییر داده بودم، دوباره وارد خانه شدم و همراه دوستم وسایل ارزشمند و چند شیء عتیقه را سرقت و فرار کردیم. ماموران بعد از شنیدن اعترافات این زن همدست او را نیز دستگیر کردند.