آرشیو چهار‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۸
دیپلماسی
۱۵

حامد کرزی: امنیت، ثبات و ترقی ما در شراکت ایجاد می شود

رئیس جمهور سابق افغانستان، یکی از دو سخنران ویژه نشست دیروز مجمع گفت وگوی تهران گفت: «حمله آمریکا بر جان و زندگی برادر عزیزمان سردار قاسم سلیمانی را بر ملت بزرگوار ایران و دولت تسلیت عمیق عرض می کنم. افغانستان و ایران دو کشور بسیار نزدیک به لحاظ تاریخ و فرهنگ هستند. برادران ما در ایران 40 سال است که میهماندار برادران و خواهران افغان خود هستند و اجازه تعلیم و تربیت به آنها دادند». حامد کرزی با اشاره به ترور سپهبد سلیمانی گفت: «امروز ما در حالی به تهران سفر می کنیم که یک حادثه غمبار رخ داده است. مردم افغانستان درد و تاثر مردم ایران را درک می کنند چراکه این حوادث را تجربه کرده و بزرگان زیادی را در چنین حملاتی از دست داده ایم. کشورهای منطقه ضرورت تامین امنیت و ثبات منطقه را درک می کنند. با تجربه افغانستان باید بگویم که امنیت در حالی ایجاد می شود که خودمان آن را بخواهیم. امنیت، ثبات و ترقی ما در کوشش و تفاهم و شراکت همه ما برای صلح و امنیت ایجاد می شود. امیدواریم دولت آمریکا راه معقولی را پیش گیرد. همچنین اروپا در شراکت با روسیه و چین اقدامات موثرتر و محکم تری انجام دهند و از حق دفاع کنند و کوشش کنند آمریکا به برجام برگردد».کرزی با اشاره به مجلس بین افغانی که به عنوان یک جلسه خوب چندی پیش با تلاش روسیه برگزار شد گفت آمریکا هم تلاش هایی دارد که ما پشتیبان آن نیز هستیم. وی تاکید کرد: «اما امیدواریم صداقت خودش را از طریق همکاری با دولت افغانستان نشان دهد». وی در پایان گفت: «آرزوی ما صلح و برادری در منطقه است و امیدواریم ایران و همسایگانش در صلح به همکاری و زندگی ادامه دهند».حامد کرزی درباره راه حل چالش های منطقه گفت: «بعد سال 2001 و حوادث 11 سپتامبر، کنفرانس بزرگی در بن تشکیل شد. در آن اجلاس جامعه جهانی با هم یک صدا شدند. کشورهایی که با آمریکا در مبارزه با تروریسم اختلاف نظر داشتند نیز به میدان آمدند و با هم همکار شدند. ایران از کشورهای مهم منطقه بود که با آمریکا اختلاف داشت اما در آن کنفرانس هم حاضر شد و با آمریکا هم همکاری کرد و نتیجه آن اجلاس و همکاری حکومت جدید و قانون اساسی جدید و آغاز یک زندگی جدید در افغانستان بود. اما زود دیدیم که بعد از همکاری ایران، روسیه ، چین و کشورهای دیگر از طرف آمریکا، ایران با الفاظ زشتی روبه رو شد. اما باز هم ایران با افغانستان همکاری کرد. با وجود حضور نظامی آمریکا، ایران رابطه خوبی با افغانستان دارد؛ چه در روند بازسازی و چه قضایای سیاسی و پذیرش مهاجران. اگر همه در سطح منطقه با هم همکاری و مشکلات خودمان را با هم حل کنیم، شکی نیست که در منطقه و برای مسائل افغانستان هم صلح و ثبات ایجاد می شود». وی تاکید کرد: «زمانش رسیده که منطقه با هم همکاری کند و همکاری روسیه، چین و هند را هم در این چارچوب در سطح بالاتر کنار خود داشته باشیم».کرزی با تاکید بر اینکه «امنیت از بیرون نمی آید» گفت: «ما باید امنیت را خودمان ایجاد کنیم و این از طریق گفت وگوی کشورهای منطقه حاصل می شود. ما در افغانستان خودمان به این نتیجه رسیدیم».