آرشیو چهار‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۸
روزنامه فردا
۱۶
اتفاق

جزئیات بیمه روزنامه نگاران

در جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر، امکان بیمه پایه برای اعضای انجمن مورد توافق طرفین قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی انجمن، در این جلسه مقرر شد آن دسته از اعضای انجمن که از بیمه پایه برخوردار نیستند، با معرفی انجمن به صندوق اعتباری هنر، از بیمه پایه و مزایای آن برخوردار شوند. اعضای محترمی که بیمه پایه نبوده و متقاضی این امر هستند، می بایست درخواست خود را به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن تحویل داده تا پس از جمع آوری تمامی درخواست ها، انجمن در نامه ای آنها را به صندوق اعتباری هنر تحویل داده تا روال کار از طریق صندوق ادامه یابد. اعضا درخواست های کتبی خود را می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر به دبیرخانه انجمن تحویل دهند. همچنین تمهیدی اندیشیده شده که اعضای محترم بتوانند در روز شرکت در مجمع عمومی انجمن که سه شنبه هفته آینده 24 دی ماه در دفتر انجمن برگزار می شود نیز درخواست های کتبی خود را تحویل دبیرخانه دهند. همچنین ایلنا گزارشی به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده که جزئیاتی از بیمه روزنامه نگاران را دربر می گیرد.  نویسندگان و خبرنگاران از جمله گروه هایی هستند که از 26 شهریور سال 69 در زمره مشمولان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفتند. در اجرای بند «ب» ماده 11 آیین نامه اجرائی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش امر بیمه، نویسندگان، روزنامه نگاران، خبرنگاران و... با بهره مندی از کمک دولت به میزان حق بیمه کامل (با نرخ 27 درصد) بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بابت بخشی از حق بیمه که از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها تامین می شود تا سقف سهمیه اختصاص یافته تحت پوشش تعهدات قانونی مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند.