آرشیو شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۰۸
روزنامه فردا
۱۶
پیشخوان

در ستایش لیبرالیسم

شماره دوازدهم فصلنامه «سیاست نامه» به مدیرمسئولی حامد زارع و سردبیری محمد قوچانی چند هفته ای است که منتشر شده است. شماره جدید این نشریه حوزه اندیشه سیاسی، با جستاری از سردبیر آن آغاز می شود. قوچانی سرمقاله خود عنوان «احیاگران لیبرالیسم» را ادای دینی به سه آموزگار لیبرالیسم جدید در ایران می داند و در آغاز سخن خود می نویسد: «همان گونه که فیلسوفانی چون کارل پوپر و فون هایک با اثرگذاری مستقیم بر سیاستمدارانی چون مارگارت تاچر و رونالد ریگان در برابر افیون کارل مارکس و نوشداروی جان مینارد کینز، لیبرالیسم را در اروپا و آمریکا احیا کردند، روشنفکرانی مانند عزت الله فولادوند و موسی غنی نژاد در ایران این کوشش را در پیش گرفتند. نقش سیدجواد طباطبایی در تاویل هگل در تکامل این پرونده به نوعی منحصربه فرد است». 

در بخش «اتاق فکر» سه مقاله از اعضای شورای علمی این فصلنامه منتشر شده است. در نخستین مقاله با عنوان «سنت و نص» سیدجواد طباطبایی به نقد داود فیرحی و پاسخ به این سوال پرداخته که «چرا نمی توان اصلاح دینی در اسلام را به روش الهیات مسیحی تحلیل کرد؟» موسی غنی نژاد هم در مقاله ای با عنوان «در مسلخ سوسیالیسم» به نقد فهم فعالان سیاسی چپ گرا و اصلاح طلب از مفهوم لیبرالیسم می پردازد. احمد نقیب زاده دیگر عضو شورای علمی مجله با عنوان «قحط الرجال» فضای سیاسی و حزبی سال های اخیر فرانسه را نقد کرده است. در بخش «دیدار» نیز گفت وگویی خواندنی با احمد زیدآبادی درباره «بحران آکادمی ایرانی» کار شده است. در بخش ایرانشهر، پرونده ای با رویکرد جامعه شناسی در نقد و بررسی سخنان سیدمحمد خاتمی در باب فدرالیسم مشاهده می شود. میزگرد صادق زیباکلام و شروین وکیلی در بررسی نسبت ایران و فدرالیسم هم به علت اختلاف نظرهای این دو، به مناظره ای خواندنی تبدیل شده است. «شهر فرنگ» نیز به یک سالگی جنبش جلیقه زردها در فرانسه و جنبش های اجتماعی و اقتصادی در اروپا اختصاص دارد. بخش «جامعه باز» داستان تصویر جلد سیاست نامه را در خود جای داده است. در ضمیمه کتاب نامه هم کتاب هایی از مایکل سندل، کنت والتز، راجر اسکروتنو و آلبر کامو مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.