آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۷
صفحه آخر
۲۰

سخن روز

قال الحسین علیه السلام: شکر تو بر نعمت گذشته، زمینه ساز نعمت آینده است.