آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۳
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

پاره آجر!

گفت: تحلیلگر نظامی نشریه نشنال اینترست نوشته است نتایج چند شبیه سازی نشان داده است که آمریکا تحت هیچ شرایطی توان حمله به ایران را ندارد.

گفتم: چشم بسته غیب گفته! خب اگر توانش را داشت که طی چهل و یکسال گذشته همه تیرهایش به سنگ نمی خورد!

گفت: اینترست نوشته است در همه شبیه سازی ها، ایران پیروز بوده و آمریکا فقط به نیروها و تجهیزات خودش ضربه زده است.

گفتم: یارو می خواست گردو بشکند، گردو را زیر پا گذاشته و با پاره آجر به سر خودش می کوبید!