آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۷
بچه های کوچه پشتی
۱۶
فکر بکر

نامه جادویی با جوهر نامرئی

شما می توانید با چند وسیله ساده که در هر خانه ای پیدا می شود، به دوستتان یا هرکس دیگری که دلتان می خواهد، یک پیام نامریی دهید. این یک سرگرمی و در واقع یک آزمایش علمی است. برای این کار به یک قلم مو یا گوش پاک کن، لیمو یا پرتقال یا آب سیب، یک تکه کاغذ و یک شمع نیاز دارید.  ابتدا قلم مو یا گوش پاک کن را در یک نصفه لیمو، پرتقال یا آب سیب زده و به وسیله آن متنی را روی کاغذ بنویسید. حتی می توانید یک طرح ساده روی کاغذ بکشید. شما خواهید دید که مایع نوشته شده همین طور که خشک می شود، ناپدید می شود. حالا کاغذ را به دوستتان بدهید و از او بخواهید آن را با شعله یک شمع گرم کند. نوشته شما با گرم کردن، به صورت جادویی ظاهر می شود.  بچه ها لازم است بگویم که به یک نکته خوب توجه داشته باشید. مراقب باشید هنگام گرم کردن نامه، کاغذ آتش نگیرد و اتفاق بدی رخ ندهد.