آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۸۲۵
بازار دیجیتال
۱۷
خبر بنگاه ها

معرفی برترین های نوآوری محصول ایرانی سال 1398

گروه بنگاه ها : اختتامیه چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در دانشگاه صنعتی شریف با حضور مدعوینی از معاونت علمی ریاست جمهوری، استادان دانشگاه، متخصصان حوزه نوآوری و مدیران ارشد شرکت های نوآور سال 1398 برگزار شد. در این مراسم 22 محصول نوآورانه شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی پس از بررسی در کمیته ارزیابی جشنواره و تایید کمیته علمی متشکل، از استادان دانشگاه و متخصصان حوزه نوآوری که امتیاز مورد نظر را کسب کردند، موفق به کسب گواهینامه و لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1398 شدند. هادی اسدی رئیس کمیته اجرایی جشنواره در این مراسم با تاکید بر توسعه و تقویت جایگاه نوآوری در کشور گفت: قدردانی از تلاش های صنعتگران نوآور و در نهایت توسعه مسیر بهبود نوآوری محصول در شرکت های بزرگ، جزو مهم ترین اهداف برگزاری این رویداد است.

محمد ناطق، رئیس کمیته ارزیابی جشنواره گفت: ارزیابی ها براساس «مدل مرجع نوآوری محصول» است که برگرفته و بومی شده مدل جهانی استیج-گیت در حوزه نوآوری محصول است. ما زمینه ای را برای ارزیابی و ممیزی جامع فرآیندهای نوآوری محصول شرکت های بزرگ ایجاد کرده ایم. قائم مقام تکنوشریف افزود: با برگزاری یک کلینیک نوآوری محصول در این شرکت ها، جنبه های مختلف فرآیندهای نوآوری محصول در این شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته و تا نهایتا بتوان نقشه راهی برای بهبود فرآیندهای نوآوری در شرکت ها به دست آورد. سید محمد صاحبکار، رئیس مرکز توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مراسم با ارائه قوانین و چارچوب فعالیت شرکت های دانش بنیان و خلاق، به تبیین رویکردهای دولت در این زمینه پرداخت. وی همچنین نقش شرکت های بزرگ را در ایجاد همکاری های فناورانه با شرکت های استارت آپ و دانش بنیان مورد تاکید قرار داد. علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف با تشریح مفهوم اکوسیستم نوآوری گفت: نوآوری در محیط ایزوله اتفاق نمی افتد و نیاز به همکاری، مشارکت و کار گروهی دارد. رئیس کمیته علمی جشنواره افزود: شبکه ای از سازمان ها که ترکیب محصولات و خدمات نوآورانه دارند می توانند ارزش ایجاد کنند. این ارزش باید به نیاز بخشی از جامعه پاسخ دهد و آنها را مرتفع کند بنابراین از اکوسیستم نباید غفلت کرد؛ چراکه این شبکه از همکاری بین بنگاه هاست که باعث خلق ارزش می شود.