آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۶
شهرستان ها
۵

مدیرعامل شرکت آب مرکزی اعلام کرد: نصب 1481 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های آب استان مرکزی

اراک- خبرنگار رسالت: مهندس عزت اله آمره ای گفت: تاکنون حدود 1481 دستگاه کنتور هوشمند بر روی 7 هزار چاه کشاورزی در استان مرکزی نصب شده است. وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی مصرف می شود که میزان زیادی از این آب به دلیل استفاده از روش های سنتی آبیاری هدر می رود. ایشان اظهار کرد: در مورد چاه های غیر مجاز یکی از راهکارهای  انسداد است، اما گاهی اوقات در چاه های مجاز نیز شاهد اضافه برداشت هستیم که برای جلوگیری از این امر نصب کنتورهای هوشمند، راهکاری عملی به شمار می رود زیرا با نصب این کنتورها می توان نظارت دقیقی بر میزان برداشت آب توسط کشاورزان داشت، بنابراین نصب کنتورهای هوشمند روی چاه های مجاز بخش کشاورزی و حتی سایر بخش ها، راهکاری اساسی برای کنترل و مدیریت مصرف آب به شمار می رود. مهندس آمره ای ادامه داد: از راه های مقابله با بحران کم آبی در بخش کشاورزی، انسداد چاه های غیر مجاز، فرهنگسازی، استفاده بهینه با سیستم آبیاری نوین و نظارت بر برداشت از طریق نصب کنتورهای هوشمند می باشد. وی بیان کرد: اکنون حدود 5006  چاه برقی و 2071 چاه دیزلی دارای مجوز در بخش کشاورزی استان وجود دارد که از این تعداد تنها 1481 حلقه چاه به کنتورهای هوشمند مجهز شده اند. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی ادامه داد: در گذشته هزینه نصب این کنتورها با دولت بوده اما در قوانین جدید پرداخت این هزینه برعهده کشاورزان قرار داده شده که همین موضوع عدم رغبت برای نصب را به همراه داشته و می طلبد که در راستای مدیریت مصرف آب این موضوع مورد توجه قرار گیرد. وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت با قرار دادن وام یا تسهیلاتی برای سرعت بخشی به این روند کمک کند.