آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۸۲۵
فرهنگ و هنر
۲۱
تازه ها

داستان های «تزار عشق و تکنو» در کتاب فروشی ها

مجموعه داستان «تزار عشق و تکنو» نوشته آنتونی مارا با ترجمه مریم حسین زاده منتشر شد. کتاب با نقل قولی از پیوتر زاخارف چچنتس، نقاش روسی چچنی قرن نوزدهمی شروع می شود مبنی بر اینکه تابلو «مرتعی خالی در بعدازظهر» از کم اهمیت ترین آثار اوست؛ ولی همین تابلو در زندگی شخصیت های این داستان از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. همانی می شود که روسیه و چچن را - آدم های این داستان ها را گذشته و حال و آینده این شخصیت ها را - شکل و به هم پیوند می دهد. مکان ها و آثار هنری نیز به اندازه شخصیت های انسانی حائز اهمیت هستند. این کتاب با ویراستاری محمدرضا جعفری و حسن هاشمی میناباد در 358 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 52 هزارتومان در فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم منتشر شده است.