آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۳
شهرستان ها
۷

مرگ پاکبان در یزد

پاکبانی در یکی از خیابان های مرکزی شهر یزد به علت برخورد شبانه با خودرو، فوت کرد.

این اتفاق در خیابان شهید مطهری و در چند قدمی ساختمان شهرداری مرکزی یزد رخ داد و پاکبان یاد شده هم غیربومی و اهل کاشمر بوده است.

فوت این پاکبان که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی استان داشت موجب تاثر و اندوه شهروندان یزدی شد.

سرهنگ رضا زارع سرپرست پلیس راهور استان یزد گفت: آموزش و توجیه پاکبانان در مورد خطرات احتمالی، موضوع مهمی است که باید در دستور کار شهرداری یزد باشد.

وی اضافه کرد: برای فعالیت پاکبانان، نه با پلیس راهور هماهنگ می شود و نه از تجهیزات کافی برخوردار هستند؛ لازم است در این زمینه، ضمن استفاده از کله قندی های ترافیکی از لباس های مناسب و شب نما هم استفاده و از علائم کافی هم برخوردار باشند.

به گفته وی این سومین پاکبانی است که طی سالجاری به علت برخورد با خودرو فوت می کند؛ راننده ای که با این پاکبان برخورد کرده متواری شده ولی دوربین های سطح شهر، خودرو را شناسایی کرده اند.

زارع ، تصریح کرد: پاکبانی که اخیرا فوت کرد در زمان انجام وظیفه، دو متر با جدول کنار خیابان فاصله داشته، لباس وی برای فعالیت در تاریکی شب، مناسب نبوده و حادثه هم در خیابان مطهری رخ داده که روشنایی کافی و مناسبی ندارد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری یزد با مقصر دانستن احتمالی پیمانکار طرف قرارداد با این نهاد در این بخش، گفت: طبق قرارداد با پیمانکار مربوطه، باید پاکبانان، کنار خیابان ها را با جاروی دستی نظافت کنند اما رفوژ وسط خیابان را ملزم هستند به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین جارو نظافت نمایند. 

وی اظهار داشت: احتمالا  این پاکبان که بعلت برخورد با خودرو فوت کرد به وسط خیابان و جایی رفته که باید به صورت مکانیزه جارو می شد و نه با جاروی دستی؛ که در حال بررسی هستیم ببینیم آیا خود پاکبان به وسط خیابان رفته یا دستور سرکارگر بوده است.

محمدرضا میرجلیلی، تصریح کرد: اگر جایی از خیابان که باید به صورت مکانیزه جارو شود امکان پذیر نباشد و لازم باشد به صورت دستی جارو شود پیمانکار موظف است کتبا به این شهرداری اعلام کند.