آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۶
سیاسی
۳
گفت و گو

«رسالت» به بررسی اختلاف در هیئت حاکمه آمریکا می پردازد

نمایش های زرد و تاریخ گذشته ترامپ

گروه سیاسی : بامداد پانزدهمین روز بهمن ماه، ترامپ سومین سخنرانی سالانه خود را در کنگره آمریکا ارائه داد و در ابتدای سخنرانی از دست دادن به نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خودداری کرد، اقدامی که رسانه ها بلافاصله آن را عمدی خواندند. نانسی پلوسی نیز در پایان این سخنرانی به نشانه اعتراض و ناراحتی رفتار ترامپ، کپی متن سخنرانی او را مقابل دوربین رسانه ها پاره کرد و هنگامی که از او پرسیدند چرا چنین کاری کرده است، گفت با در نظر گرفتن سایر گزینه ها، این مودبانه ترین رفتار ممکن بود. اخبار هر روزه آمریکا حاکی از اختلاف های حاکم بین خودشان و گواه از وضعیت ناخشنودشان است. در بررسی بیشتر این رفتارها و تفرقه های فعلی به گفت وگو با کارشناس مسائل غرب آسیا پرداختیم.
اختلافات دموکرات ها و جمهوری خوا هان  فراتر از یک موضوع انتخاباتی است

جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت وگو با «رسالت» بیان کرد: «اکنون در آمریکا حزب دموکرات و جمهوری خواه وارد یک مناقشه جدی شده اند و دموکرات ها با تمام تلاش درصدند تا از  پیروزی ترامپ در انتخابات آتی جلوگیری کنند. بنابراین بخشی از این مناقشه ،حالتی انتخاباتی دارد و در گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی بودیم.»

وی افزود: «ترامپ در تلاش است با رفتارهایی که بیشتر حالت نمایشی و از پیش تعیین شده دارد چهره خود را در افکار عمومی مردم پررنگ کند. اقدامی که در سومین سخنرانی سالانه اش اتفاق افتاد نیز مثال بارز همین تلاش است و به طور حتم می توان گفت که از پیش تعیین شده و نمایشی بود.»

اقدام های ترامپ، مایه سرافکندگی و خفت است

او همچنین ادامه داد: «این که رئیس جمهور یک کشور در سخنرانی های خود به حالت یک شو من برای جلب توجه مردم ظاهر شود، مایه سرافکندگی و خفت است. در این کنگره دیدیم که ترامپ از دست دادن با پلوسی امتناع کرد و پلوسی نیز به دلیل ناراحتی از این رفتار،کپی متن را در مقابل رسانه ها پاره کرد. این یعنی اکنون اختلاف های دموکرات ها و جمهوری خوا هان  از حالت مبارزه انتخاباتی و سیاسی فراتر رفته و به منافعی برمی گردد که دو حزب هم اکنون دنبال کننده آن هستند.»

کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد: «منفعت های دو حزب گاه شخصی و گاه مربوط به گروه خودشان و درنهایت بسیار غیر مرتبط به منافع ملی آمریکا هستند. در کشور آمریکا شرایط همیشه به گونه ای بوده که سرمایه داران با طرفداری از یک حزب خاص به دنبال منافع بیشتر و پول به جیب زدن بودند. حتی جنگ هایی که در منطقه غرب آسیا راه انداختند تنها به دلیل این بود که بسیاری از شرکت های تسهیلاتی و مخابراتی به دنبال کسب ثروت و منافع بیش ازپیش بودند.»

پاره کردن متن سخنان ترامپ، نمایشی بسیار ناپسند بود

قناد باشی گفت: «دایره انتخاباتی آن ها از حالت سلامت، مطابق اعترافی که خودشان داشتند خارج شده است. اقدامی که در سومین کنگره صورت گرفت آن قدر  زشت و وقیحانه بود که اگر در کشوری دیگر اتفاق می افتاد  به طور حتم موجب سقوط و برکناری دولت می شد هرچند که شرایط آمریکا هم اکنون به گونه ای است که چاره ای جز چنین رفتارهای زننده ای برای جلب توجه مردم ندارند.»او همچنین خاطرنشان کرد: «پاره کردن کپی متن سخنان ترامپ نمایشی بسیار ناپسند بود و تاریخ آمریکا باوجود رفتارهای زشت و زننده هرگز چنین اقدامی را به خود ندیده بود. تمامی این رفتار ناشی از خالی بودن دست و به آخر خط رسیدنشان است زیرا عملکردی درست برای حل مشکلات مردم نداشتند و تنها با رفتارهای از پیش تعیین شده به خصومت های شخصی خود پرداختند.»وی در پایان این گفت وگو تصریح کرد: «مسئله مهم کنونی آمریکایی ها ،حرکت در جهت اسرائیل است و همین امر موجب سستی پایه های قدرتشان در مناطق نفت خیز غرب آسیا شده بنابراین می بایست در قالب چنین موضوعاتی به بحث و تفکر بپردازند نه اقدامات کنونی که تنها حاکی از تنزل در شخصیت و شکست آن هاست.»