آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۷
اقتصادی
۹

توئیتر

 با توجه به رشد شاخص بورس و آغاز عرضه های اولیه در بورس، کاربری ورود به بازار سرمایه را در زمان کنونی بسیار مناسب ارزیابی کرده است. این کاربر نوشت: «این روزها بهترین زمان برای عرضه اولیه شرکتی در بازار سرمایه است! شرکت های توانمند و دارای پتانسیل بنیادین نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهند.»

 بارش سنگین برف و کاهش قابل توجه دما در برخی مناطق از نگاه کاربران توئیتر دور نمانده است. اینکه با وجود سرما و برف سنگین اما قطعی برق به مدت طولانی یا کمبود گاز در شبکه سراسری در جایی گزارش نشده، مورد توجه کاربران قرار گرفت. این کاربر نوشت: در سال 86 چیزی که آن برف سنگین و سرما را در خاطرات ما فراموش ناشدنی کرد، مشکل تامین گاز و قطعی برق بود که سوز سرما را در خانه ها نگه داشت.

 کاربران دیگر اما وضعیت جاده های منتهی به رشت را نامناسب گزارش کرده اند. به نوشته یکی از کاربران، مردم از خودروها پیاده شده و به راه ادامه می دهند.

 یکی از کاربران نیز به برنامه دولت برای آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی اشاره کرده است. این کاربر نوشت: دولت با آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی، رقابت در داخل را افزایش می دهد علاوه بر آن برای کنترل مصرف بنزین این یک راهکار درست است.